I forbindelse med opprettelsen av Nasjonalt Hesteregister ligger det registrert hester som sannsynligvis er døde. For at registeret skal gi et mest mulig riktig bilde av hestebestanden i Norge, er man avhengig av at dette er mest mulig oppdatert. Vi oppfordrer derfor hesteeiere til å melde fra om døde hester som er registrert i Norsk Varmblod ved å sende en mail til [email protected]

Din informasjon er viktig og bidrar til å øke kvaliteten på Nasjonalt Hesteregister!