Kvalitetssikring av hestedata

Du er her://Kvalitetssikring av hestedata

I forbindelse med opprettelsen av Nasjonalt Hesteregister ligger det registrert hester som sannsynligvis er døde. For at registeret skal gi et mest mulig riktig bilde av hestebestanden i Norge, er man avhengig av at dette er mest mulig oppdatert. Vi oppfordrer derfor hesteeiere til å melde fra om døde hester som er registrert i Norsk Varmblod ved å sende en mail til post@norskvarmblod.no

Din informasjon er viktig og bidrar til å øke kvaliteten på Nasjonalt Hesteregister!

2019-08-27T10:40:59+02:00 19. februar 2019|Nyhetsarkiv|