Drøyt 30 personer var tilstede på Drøbak Ridesenter sist helg for et seminar med unghesten og unghestbedømmelse i fokus. Tilhørerne ble ønsket velkommen av leder Mette Hansson før Siri Furre tok for seg de viktigste innspillene til endring i avlsplanen som er ute på høring, samt gav et kort innblikk i lineær beskrivelse av ridehest.

Deretter var det tid for Lasse Berglund som i en times tid snakket om hva som i hans øyne er viktig i vurdering av hester og da spesielt for spranghesten. Han dømmer 1500 til 2000 hester i året, både hjemme i Sverige, men også i Øst-Europa og USA. Selv har han en hånfull avlshopper og får to til fire føll i året.

Lasse snakket blant annet om viktigheten av at føll og unghester har mulighet til å bevege på seg og har en aktiv oppvekst, dette for å forebygge blant annet osteochondrose, men også styrke sener og ledd.

Eksteriør – Interiør – Ytre påvirkning

For Lasse er det tre viktige hovedområder når vi snakker om hesten og dens potensiale og utviklingsmuligheter, det er eksteriøret, altså hvordan hesten er bygd og hvilke fysiske forutsetninger den har for å utføre de oppgavene vi krever av den. Det er interiøret, hestens temperament og hvordan den responderer på trening og andre utfordringer og til sist så er det den ytre påvirkningen, ryttere, eiere og trenere som påvirker de to andre områdene.

I Lasses øyne det som kan ødelegge mest i for eksempel en treårstest er spenningen i hesten. At hesten får avreagere er viktig, de skal ha en spenning i kroppen, men de skal også kunne få denne ned. Dette ble tydelig demonstrert i praksis under løshoppingen hvor en av hestene ble litt stresset og Lasse da tok seg tid til å roe ned hesten, og få den mer avspent og fokusert på oppgaven igjen.

Unghestens vei mot sprangtoppen

Andre teoretiske del tok Nina Braaten seg av, hun fortalte forsamlingen om hvor den fremtidige mesterskapshesten ideelt settbør ligge i sin utdannelse, og presenterte Norges Rytterforbunds utdannigstrapp for unge spranghester. Det var nok et par av tilhørerne som syntes at det ble stilt vel høye krav til de unge hestene fra sporten sin side, men våre to kursholdere var særdeles samstemt når det gjelder utdanningstakt og nivå, og ikke minst viktigheten av at de hestene som viser talent kommer til ryttere som kan bevare dette talentet på et tidlig nok tidspunkt. Femårssesongen ble nevnt som et kritisk punkt hvis hesten skal kunne følge utdanningskalaen og få de utfordringer og den utdanningen de trenger. Både Lasse og Nina var skjønt enige om at for unghestene så er unghestklassene utdanningsklasser (i internasjonal sammenheng går unghestklassene til og med syv år), hestene skal få erfaring og lære underveis, og av og til så er det bedre å få et par tidsfeil hvis dette  gjør at hesten får en bedre runde inne på banen. Dette betyr ikke at hestene alltid skal ris under tempo, de skal også lære å gå mot klokka, men gode runder og et par hinder ned er bedre enn feilfrie dårlige runder. Hestene lærer av å gjøre feil, og de må få lov til å gjøre disse feilene på veien til å bli en god hest.

Løshopping og sprang under rytter

Den praktiske biten var todelt hvor Lasse Berglund hadde gjennomgang av løshopping med tre fine unge hester. Under løshoppingsdelen benyttet han også anledningen til å ta for seg de fremviste hestenes eksteriør, og snakke om hva han ser som viktig for spranghesten. Siste praktiske del var en demonstrasjon av bedømmelse av de unge spranghestene under rytter, hvor Lasse og Nina vurderte hestene fra bakken og deretter begrunnet hvilke poeng de respektive hestene ville fått under en unghesttest.

Takk til eiere, ryttere og oppdrettere som stilte sine hester til disposisjon:

Silje Marie Hagren hadde med sin egenavlede treåring, SD Nabab’s Damina etter Nabab de Reve med Heartbreaker som morfar, denne fine treårshoppen er forøvrig helsøster til Bertram Allens 7 år gamle Jericho, og var demonstrasjonshest under løshoppingen. Silje arrangerer jevnlige treninger med Lasse Berglund i Østfold, og disse anbefales varmt av de som har deltatt.

Stutteri B v/familien Brekke hadde med fjorårets toårs spranghoppe i Norsk Varmblod; Grandin’s Look My Way etter Favoritt Ask med Gipsy d’Ask som morfar, oppdretter på denne er Ann Christin Rihm

Siste hest i løshoppingsdemonstrasjonen var den fire år gamle Svensk Varmblod-vallaken, Corretto etter Cortado med morfar Jimtown, han er oppdrettet av Anette Strand og har samme mor som NV-hingsten Royal Butterfly. Eier av Corretto er Tom Vidar Gjeldnes, og Corretto ble også fremvist under demonstrasjonen av sprangprøve under rytter.

Under dagens siste praktiske del fikk vi i tillegg til Corretto også se NV-hoppen Sweet Chilli, etter Tobajo Picez med Alfas Arnt som morfar, oppdretter er Ann-Cathrin Arnesen. Sweet Chilli ble beste treårige spranghest under unghesttesten på Drøbak i 2015, og Lasse Berglund mente at dette er en hest av en slik kvalitet som man forventer å se i championatsfinalene i Sverige. Sweet Chilli satte også Nina seg opp på for å gi en kommentar som testrytter for anledningen.

Siste demonstrasjonshest for sprang under rytter var Dansk Varmblod-hoppen Kiki Ask, ridd av Michelle Perryman. Kiki Ask er etter Chris Ask med Cascavelle som morfar. Kiki Ask er en femåring som utdanningsmessig har fulgt skalaen og som nå skal ut å lukte på de internasjonale unghestklassene, første anledning under AEG.

Fornøyde kursholdere16

Fornøyde kursholdere Lasse Berglund og Nina Braaten

SD Nababs Damina Unghestfokus 2016

Spranghestens eksteriør her ved NV-hoppen SD Nabab’s Damina (Nabab de Reve/Heartbreaker)

KikiASk unghstfokus16

Dagens eldste unghest, den fem år gamle DV-hoppen Kiki Ask (Chris Ask/Cascavelle)

Forklaring publikum unghestfokus2016

Lydhøre deltakere får høre kursholdernes begrunnelse for karaktergiving

Braaten Sweet Cilli unghestfokus16

Nina Braaten var godt fornøyd med Sweet Chilli (Tobajo Picez/Alfas Arnt)

Sweet Chilli Unghestfokus 16

Egenrytter Nora Karoline Arnesen og Sweet Chilli gjorde en god jobb under sprangprøven

Nina teori unghestfokus 2016

Fengende teori om unghestens utdanningstrapp ved Nina Braaten