Sammen med Agria Djurförsäkring bevilger Stiftelsen Hästforskning midler til fem nye forskningsprosjekter i 2022.

Pressemelding fra Agria Dyreforsikring

Agrias andel er 2 millioner svenske kroner. Blant prosjektene er temaer som økt hestevelferd og kommunikasjon mellom hest og mennesker, og forskning på medisinske metoder for å forebygge forfangenhet hos hester med insulinresistens.

Og de er følgelig fordelt på to rideskoleprosjekter, et prosjekt om forfangenhet, et om travhester og trening, og et om de nordiske hesterasene.

Rideskolen i fokus for økt hestevelferd

Et av rideskoleprosjektene har som mål å forbedre kommunikasjonen mellom rytter og hest ved å oppmuntre og støtte rideskolelærere og deres elever til å bruke en evidensbasert strategi for håndtering og trening av hester. Tanken er å utvikle metoder for kunnskapsoverføring som kan ha positive konsekvenser for menneske-hest relasjoner og sikre en etisk bruk av hest. Elke Hartmann ved Institutt for Husdjurens miljö och hälsa ved Sveriges Lantbruksuniversitet skal lede studien.

Rideskoler som kunnskapsgrunnlag

Susanne Hedenborg ved Malmö universitet skal studere hvordan rideskoler kan spille en avgjørende rolle i miljøomstillingen i hestesektoren.

Forebygge forfangenhet med medisinering

Insulinresistens og hyperinsulinemi er et hestevelferdsproblem og en risikofaktor for forfangenhet. I dag er det ingen medisinsk behandling for forfangenhet, men det er bevist at kanagliflozin har potensiale til å forebygge dette. Prosjektet skal undersøke muligheten for å forbedre hestens velvære og redusere risikoen for forfangenhet gjennom farmakologisk behandling av hester med insulinresistens og hyperinsulinemi. Carl Ekstrand ved Institutt for biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap ved Sveriges lantbruksuniversitet leder studien.

De to andre forskningsprosjektene vil fokusere på det genetiske mangfoldet til nordiske hesteraser og fôringsstrategier hos travtrenere for å undersøke om det er kostholdet eller treningen som forårsaker muskelskader og enzymlekkasje.

Årets stipend deles ut til forskere ved Sveriges Lantbruksuniversitet, Wången og Malmö universitet. Tre av prosjektene skal skje i samarbeid med de norske universitetene NMBU og NIH. Du kan lese mer om forskningsprosjektene på sidene til Stiftelsen Hästforskning.


Agria Dyreforsikring er en del av Stiftelsen Hästforskning som ble dannet av Hästnäringens Nationella Stiftelse i samarbeid med AB Trav och Galopp (ATG) og Stiftelsen Lantbruksforskning. I tillegg er Norges Forskningsråd, Norsk Rikstoto, Sveriges Forskningsråd, Jordbruksavtalen i Sverige og Norsk Hestesenter viktige bidragsytere.

Det overordnede målet med hesteforskningen er å skape merverdi for hesten, næringen, mennesket og samfunnet. Hesteforskning skal øke kunnskapen og synliggjøre hestens posisjon i samfunnet. God dokumentert forskning i Sverige og Norge vil bidra til bedre helse for både hester og mennesker.

Forskningen er delt inn i tre hovedområder:

  • hestens helse, ytelse og velferd
  • hesteproduksjon, avl og fôring
  • hestens rolle for mennesket, samfunnet og miljøet