Felleskjøpet arrangerer nettseminarer som tar for seg riktig fôring av avlshopper og unghester.

Webinar: Fôring av avlshopper

15. april kl 19 – 20

Det er en spennende og krevende tid å ha ei hoppe med føll! Grunnlaget for føllets fremtidige helse legges allerede i mors liv, og det er viktig at vi fôrer hoppa riktig både mens hun er drektig og når hun skal produsere melk til føllet. Visste du at hoppa dobler sitt energibehov når hun er i full melkeproduksjon?

Jon Anders Næsset og Idun Rosenfeld forteller mer om hoppas næringsbehov gjennom drektigheten, og frem til avvenning av føllet.

Klikk deg inn her for å delta: http://bit.ly/39NdZoc


Webinar: Fôring av unghest

22. april kl 19 – 20

Når føllet er avvent fra moren er det fremdeles i sterk vekst, og det er viktig at vi tilbyr riktig fôr for å sikre god vekst. Unghesten vokser ofte fram til 5-6 års alder, men veksten går saktere jo eldre hesten blir. Ernæringsmessig har unghesten andre behov enn den voksne hesten fram til den er 3 år gammel. Mange 3 år gamle hester er allerede i full konkurransetrening, mens andre enda ikke har begynt treningsprosessen. Dette gir selvsagt utfordringer i å tilretteleggefôringen for ulike typer hester.

Jon Anders Næsset og Idun Rosenfeld forteller mer om unghestens behov fra avvenning, og frem til den er 3 år gammel.

Klikk her for å delta: http://bit.ly/3rmd2sN