Marianne Wood / Norsk Varmblod

Skal Norsk Varmblod vokse og utvikle seg trenger vi «oss» - deg og meg!

Tusen, tusen takk!

Utstillingssesongen er over for i år, elitevinnere er kåret og jeg har lyst til å slå et slag for alle de frivillige som stiller opp for Norsk Varmblod!

Tenker du noen gang over at når du er på utstilling så er det noen som har brukt mye av sin dyrebare fritid for å arrangere den utstillingen?
Tenker du over at du ofte ser de samme ansiktene, år etter år?

Jeg har derfor lyst til å reflektere litt over ordene vi, oss og dere! Vi og oss – det er Norsk Varmblod! Deg og meg og alle de andre medlemmene – vi er en gjeng, en «familie» om du vil! NV-familien.

Tidligere i sommer var det noen som sa til meg «vi skal registrere hos dere». Hvem er dere???? Du skal registrere hos oss! «Vi» – det er ikke deg og oss – vi er oss! Norsk Varmblod.

Uten deg er det ingen NV – uten meg er det ingen NV!

Skal Norsk Varmblod vokse og utvikle seg trenger vi «oss» – deg og meg! Ikke bare at du registrerer i NV, men at du også bidrar til fellesskapet! Vi drar lasset sammen.

Så jeg håper sesongen har inspirert deg! Til å bli med videre, til å bidra, til å dra lasset sammen med de «gamle traverne» neste år?

Og derfor …

  • Tusen takk til alle oss som stiller opp år etter år!
  • Tusen takk til oss som kommer på utstilling, som er positive, som hygger oss, som kjøper kaffe, som har en fin dag, som legger ut i sosiale medier om en fin dag og fine føll og fine sløyfer.

Vi trenger alle, men vi trenger flere oss som kan bidra sånn at vi kan holde utstillinger år etter år! Blir du med? Ta kontakt med din region. Og det verste av alt, vet du hva det er? Jo – at det faktisk er veldig gøy!

Som jeg leste på en restaurant her forleden – «er du fornøyd med oss, si det til andre – er du misfornøyd med noe, si det til oss.»

Vel blåst alle mann!

Hilsen Marianne
Nestleder i NV, men i denne sammenheng funksjonær

#nwbsåklart!