I løpet av mai 2015 har vi notert oss hvor mange og hvilke Norsk Varmblod som har vært til start for å kunne skape oss et lite bilde av konkurranseaktiviteten i populasjonen. Totalt 232 Norsk Varmblod-hester har startet i konkurranser nasjonalt og internasjonalt. Av disse har flest startet sprang (118), fulgt av dressur (82) og feltritt(17), i tillegg er det noen som har startet to eller flere grener, se tabell 1 for detaljer. Nederst i saken ligger en alfabetisk oversikt over de startende hestene og deres fødselsår.

Hestene som har startet er mellom fire og 25 år gamle, og eldste hest er vallaken Floristan (Diamond/Flamingo) som startet middels dressur, og vant LA:3 under Sør-Varanger Rytterforenings D-stevne helgen 23.-24. mai med Ragna Tørstad, oppdretter er Sigbjørn Auglend.

Med unntak av ovennevnte har vi i denne oversikten ikke gått inn på enkeltprestasjoner, men i løpet av mai har Norsk Varmblod-hester vunnet klasser på alle nivå fra LD på utvidet klubbstevne til store internasjonale klasser. En oversikt over prestasjoner i sporten for de større stevnene finner du i vår ukentlige oversikt og sportsomtaler.

Tabell 1. Oversikt over antall startende NVer i mai fordelt på gren.

Gren(er)

Antall

Dressur (inkl. FH) 82
Feltritt 17
Sprang 119
Dressur og Feltritt 2
Dressur og Sprang 7
Feltritt og Sprang 3
Dressur, Feltritt, Sprang 2
Kjøring og Sprang 1
Totalt 233

Antall Norsk Varmblod til start mai 2015 fordelt på fødselsår

Figur 1. Antall startende NV-hester i mai fordelt på fødselsår.

Fordeling av antall startende innen årgang finner dere i figur 1. I mai var det flest seks- og åtteåringer til start fulgt av ti- og syvåringer, mens en håndfull fireåringer hadde begynt å snuse på konkurranselivet. I aldersgruppen fem til ti år startet 17,5% av alle registrerte hester i årgangene i løpet av mai.

Fordeling på klassenivå

Hvis vi ser på nivå på de startende hestene så har 169 hester startet lett nivå, 60 har startet middels og 12 har startet vanskelig. Det vil være en viss overlapping i antall hester, da det er noen hester som har startet flere grener (Tabell 1).

KLassenivå dressur 2015

Figur 2. Fordeling på alder og klassenivå for NV-hester til start i dressurkonkurranser mai 2015.

KLassenivå feltritt 2015

Figur 3. Fordeling på alder og klassenivå for NV-hester til start i feltrittskonkurranser mai 2015.

KLassenivå sprang 2015

Figur 4. Fordeling på alder og klassenivå for NV-hester til start i sprangkonkurranser mai 2015.

Det er størst andel hester som har startet lett nivå, og dette gjenspeiler konkurranseaktiviteten for alle grener på landsbasis uavhengig av hestens stamboktilhørighet eller alder. For fire- og femåringene er det helt naturlig at det kun er starter på lett nivå, da dette er unge hester under utdanning, og det er begrensninger på hva de har lov til å starte. Det er derimot også en relativt stor andel startende på middels nivå, mens det er færre som har startet vanskelig, dette er også som forventet.

Avstamming

De 233 hestene har 103 forskjellige fedre hvorav 42 er NV-kårede hingster, disse er igjen fedre til  141 av de startende hestene. Det er 177 morfedre, og 40 av hestene har norske mødre, det er 37 NV-mødre totalt. I tillegg er det 26 Engelsk Fullblod-mødre.

Alfabetisk liste over Norsk Varmblod-hester som har startet konkurranse i mai 2015 (pdf)