Med bakgrunn i at det nå lempes på restriksjonene vedrørende covid-19-situasjonen ser Norsk Varmblod muligheten for å avholde interimkåring. Det er vårt ønske at norske oppdrettere skal få et økt tilbud om tilgjengelig norske hingster for å opprettholde avlsvirksomheten. 

Interimkåring

Norsk Varmblod arrangerer interimkåring på Stutteri Ekra Gård onsdag 6. mai. Interesse meldes til [email protected] snarest mulig, og senest søndag 3. mai. For mer informasjon, kontakt Mette Hansson på tlf. 917 95510.

Dagboks tilgjengelig på Stutteri Ekra Gård. Ta kontakt med Turid Hammer for bestilling av boks, [email protected] eller mobil 91853443

Obligatorisk forhåndsundersøkelse gjelder som ved ordinær kåring. Bilder må være Norsk Varmblod i hende senest 3. mai. Bilder skal være i DICOM-format, og kan sendes som nedlastbar link, på usb-stick eller på cd.

Klinisk helseundersøkelse utføres på alle deltagende hingster i henhold til gjeldende helseprotokoll. Hingster med godkjent helsestatus fra tidligere fremvisning, vil kun bli mønstret på fast bunn.

Alle hingster skal i tillegg gjennom følgende:

  • Mønstring på hardt underlag
  • Eksteriørbedømmelse inkludert løsvisning av gangarter (se gjeldende Avlsplan for hingster som er fritatt for løsvisning)
  • Temperamentsvurdering
  • Bruksprøve i henhold til avlsplan for den respektive klasse:

Klasse III (3 år gamle hingster, begge disipliner)

  • Sprangprøve utført som løshopping
  • Gangartsprøve med egenrytter
  • Gangartsprøve med fremmedrytter

Klasse II (4-5 år gamle hingster)

  • Dressurhingster: Gangartsprøve med egenrytter og fremmedrytter, sprangprøve (løshopping)
  • Spranghingster: Sprangprøve med egenrytter og fremmedrytter

Klasse I (Hingster 6 år og eldre)

Merk at for fremvisning i klasse I gjelder prestasjonskrav for å ha visningsrett. Hingster i klasse I avlegger bruksprøve i spesialdisiplin med egenrytter.


For øvrig informasjon se Avlsplanen.

Hingster som godkjennes ved interimkåring oppnår avlsgodkjenning for inneværende år og må møte til ny visning ved Hingstekåringen i 2021. Hingster som oppnår godkjenning ved etterkåringen kan fremstilles ved ordinær kåring i 2021 til rabattert pris (50 %).

Hingster som har hatt avlsgodkjenning i Norsk Varmblod tidligere kan ved interimkåringen tildeles permanent avlsgodkjenning.

Pris for interimkåring er kr 5000,- med tillegg for oppstalling. Ved oppnådd avlsgodkjenning tilkommer godkjenningsavgift på kr 1500,-.

Spørsmål kan rettes til Mette Hansson 91795510, [email protected].