Unikt tilbud til norske oppdrettere!

Norsk Varmblod ønsker å stimulere til at de gode hoppene settes i avl. Med en pott på 50.000 kroner årlig planlegges ulike tiltak.

Norsk Varmblod lanserer et stimuleringsprogram for hopper med verdifulle fordeler for oppdretterne. Målsettingen er å øke volumet og kvaliteten på avlen ved at flere setter de gode hoppene i avl – og ønsket er å løfte frem de unge hoppene. Selv om det er positivt med gode resultater i sporten, er det viktige grunner til å satse på de unge hoppene i avlen. Det er når de er unge og fertile at man har best drektighetsresultat. Dessuten er det ved å avle på de unge individene at man kan oppnå raskere avlsfremgang.

Goder til de beste hoppene

Tiltakene skal settes ut i livet allerede i år og de gode hoppene som har resultater over et visst kvalitetsnivå, vil få verdifulle goder. Dette vil være i form av reduserte avgifter ved deltakelse på utstilling, registrering og innmelding i Norsk Breeders Trophy. Beløpet som settes av til oppdretterne er betydelig. Planen er at prosjektet skal videreføres over flere år for å gi resultater.

Føll født i 2017 under hopper som oppfyller de to nedenfor gitte kriteriene, vil motta en støtte på om lag 2000 kroner. Kriteriene er:

Registrert i A-registeret i Norsk Varmblod

Vist på utstilling i Norsk Varmblod som 3-års eller eldre og oppnådd:

  1. Totalindeks på over 7,5 for hopper med sportsresultater eller godkjent bruksprøve
    eller
  2. Helhetskarakter på minimum 8 For hopper uten sportsresultater eller godkjent bruksprøve

Dette gjelder også hopper som vises i 2017, hoppen kan vises sammen med føllet. Dersom hoppen oppnår kriteriene under utstillingen vil man få refundert utstillingsgebyret i ettertid. Støtten vil også gis til Elitehopper i Norsk Varmblod.

Støtten som gis til de aktuelle føllene er følgende:

  • Rabatt på 1000 kroner ved førstegangsregistering i Norsk Varmblod
  • Gratis innmelding i Breeders Trophy
  • Gratis deltagelse på føllutstilling i Norsk Varmblod med mulighet for å kvalifisere til Eliteskuet og Agria Føllchampionat der premiepotten er 40.000 kroner.

Kan dette være aktuelt for deg og din hoppe? Fyll ut søknadsskjema  og send til [email protected] innen 31.12.17.