Forrige uke ble det avholdt årsmøte for region Hedmark og Oppland. Årsberetning og regnskap ble gått gjennom, og nytt styre ble valgt. Dette er de som ble valgt inn:

  • Linn Sundsrud
  • Line Molversmyr
  • Aurora VD Velpen
  • Maria Henriksson

Kasserer:

  • Tina Fjeld Mikkelsen

Varamedlemmer:

  • Therese Johansen
  • Magne Lilleeng

Valgkomité:

  • Norunn Kogstad
  • Øyvind Carlsen

Neste styremøte er satt til 5. mars – etter dette kommer vi tilbake med mer informasjon for sesongen. Det planlegges utstilling for 2017 i tillegg til tømmekjøringskurs og sommerfest.