I hele landet har lokale NV krefter arrangert utstillinger, unghesttester og bruksprøver for eldre hopper. Sist ute var Region 4 med sitt arrangement på Vallermyrene med hele 55 deltagende hester.

Noen personer arrangerte for første gang og andre med lang erfaring, noen på store, flotte anlegg og andre på inngjerdet utebane, noen med mange og noen med få deltagere. Felles for alle arrangementene er at det er ivrige og engasjerte NV-medlemmer som står for planlegging, gjennomføring og etterarbeid – en innsats som kommer alle andre NV-medlemmer tilgode fordi vi får fremvist våre håpefulle hester.

En fantastisk innsats som krever stor takk til alle involverte – vi håper at det gir mersmak til å fortsette til neste sesong!

Nå gjenstår finalen – Eliteskue den 20. oktober og vi håper å treffe mange der!