Pressemelding 

På bakgrunn av dokumentaren «Operasjon X» og den etterfølgende debatten, ser Norsk Varmblod behov for å komme med følgende uttalelse.

Vi tar på det sterkeste avstand fra de treningsmetoder og den behandlingen av hester som blir vist i programmet.

Det er trist å registrere at man ser det som nødvendig å utføre denne form for oppførsel for å presse hestene frem til ytelse. Dette er ikke noe vi ønsker, det er ikke god hestevelferd og overhodet ikke rettferdig overfor hestene. 

NV ser grunn til å presisere at vi ikke har eller har hatt noe formelt samarbeid med Helgstrand, ut over at de ved noen anledninger har sponset premier til enkelte av våre arrangementer på linje med andre sponsorer. 

– NV har årlig evaluering av egne arrangementer og reglement gjennom dialog med våre dommere, fagutvalg og brukere, for å se om det er behov for endringer.

– Tilbudet om et digitalt Eliteskue ble nettopp etablert for å slippe lange reiser på unge dyr og på den måten bedre ivareta hestevelferd. 

– Hestevelferd og håndtering av uønsket oppførsel eller ridning var oppe på Norsk Varmblods årsmøte i år for å bevisstgjøre vår rolle på egne arrangementer.

Det er dessverre grunn til å tro at uønskede treningsmetoder er mer utbredt enn vi liker å erkjenne og at problemet ikke er isolert til Helgstrand Dressage. NV mener at alle aktører som er involvert i hestesporten har et stort ansvar for å sikre at vår aktivitet ivaretar god dyrevelferd og hestens grunnleggende behov. I den sammenheng hilser vi velkommen en større debatt vedrørende sportens utvikling, bedømmelsessystemer og markedets krav. Vi håper at det i det etterfølgende arbeidet vises vilje fra både sport, avlsorganisasjoner og andre kommersielle instanser til en ærlig gjennomgang av egen rolle og ansvar. Det er nødvendig for å sikre at det kan skje vesentlige forbedringer som sikrer hestene rettferdighet. NV vil for egen del sette temaet på dagsordenen for å se på hvilke tiltak vi som ansvarlig organisasjon bør innføre i vårt arbeid.   

Målet må være dialog, åpenhet og forbedring – vi ønsker alle det beste for hestene og ikke minst ønsker vi å se hestene våre utvikle seg fra føll videre gjennom unghesttiden til de er positive, ridbare hester som vi alle har glede av – om det er som en hobbyhest eller i sporten. 

En glad hest er den beste forutsetning for glede til omgivelsene!