Onsdag 1. mars 2017 holdt det nye styret i region 1 og 2 sitt første styremøte.

Styret er nå konstituert, og året er diskutert gjennom.

Nedenfor finner dere referatet fra styremøtet, samt underskrevet årsmøteprotokoll fra årsmøtet i februar og budsjett for 2017.

Referat styremøte 1.mars 2017

Protokoll årsmøte 2017

Budsjett Norsk Varmblod Region 1 og 2 2017