Grunnet nytt salmonellautbrudd og en uavklart smittesituasjon, innfører Norsk Varmblod ekstra sikkerhetstiltak ved våre arrangement. Det innebærer at hester som har hatt kontakt med NMBU eller andre kontaktbesetninger med restriksjoner i perioden fra 7. september, vil ikke ha adgang til våre arrangementer. For øvrig anmoder vi alle hesteeiere om ekstra bevissthet rundt hygiene og smitterisiko. For utstillingen på Vallermyrene vil det kreves egenerklæring for alle deltagende hester som skal fremvises i sekretariatet før avlessing.

Bekreftet salmonella på hesteklinikken, NMBU.