Tekst og foto: Rebecca Ballestad-Mender/NRYF

De unge spranghestene er der ute. De er sportens fremtid – derfor går sportsutvalget sprang ufortrødent på og etablerer et treningstilbud for disse. Har du en ung spranghest – så huk av Norsk Breeders Trophy i Arendal 17.-20. august for første informasjonssamling.

-Det er jo unghester rundt om i landet, det vet vi jo. Vi ønsker å samle dem og dele den røde tråden, vi ønsker at hestene skal komme i et godt opplegg, få en god og trygg utdannelse – vi vil se dem videre i sporten.
Slik lyder ordene fra Kjersti Fotland i sportsutvalget sprang. Sportsutvalget har satt ned en prosjektgruppe som foruten Kjersti består av Stein Endresen, Nina Bråten, Mikael Kolind og Peter Flam samt sportssjef Nina Johnsen fra administrasjonen. De er i gang med et treningsopplegg for unghestkvipasjer i sprang. Den utviklingsplanen for unghest som er utviklet tidligere er oppdatert, og i løpet av høst og vinter vil det gjennomføres fysiske samlinger for unghest i flere regioner, under ledelse av erfarne trenere.

-Vi har hatt fokus på unghester før også, men vi gir oss bare ikke. Vi må få organisert trening opp og gå – et treningsopplegg med fokus direkte på unghestene, sier Kjersti.

Opplegg for flere

Rundt om i landet finnes det erfarne unghestryttere som har mange hester – og det finnes ryttere som rir sin egen unghest uten å falle inn under kategorien profesjonell.

-Vi setter i gang et opplegg som skal favne begge. For de profesjonelle rytterne, som gjerne har mange unghester, vil vi organisere at de har tilgang til innendørs treningsfasiliteter for at de kan møtes og trene sammen. På den måten kan de lettere utveksle erfaringer, se hverandre, gi hverandre råd – og lære.

Den andre delen av opplegget går ut på å organisere treninger for unghester og deres ryttere rundt omkring.

-En helg i oktober er på trappene, nærmere dato og sted kommer etter hvert. Vi kan ikke være så naive og tro at vi får fullt opp på disse treningene med unghester, derfor vil løsningen være at treneren knytter det sammen med trening for andre også. Så får den ene unghesten som kanskje blir meldt den muligheten den trenger, sier Kjersti. – Det viktige er å få i gang et strukturert opplegg slik at ryttere rundt omkring kan få hjelp av anerkjente trenere.

Unghest er et langsiktig prosjekt, og hvor de utvikler seg varierer. – Dette opplegget vil favne både den hesten som blir en Grand Prix-hest og den som vil gå 1,20 m klasser, begge er like viktige.

Treningene settes i gang til høsten, og det jobbes med å skaffe midler slik at egenandelen kan holdes så lav som mulig.

Hold av Breeders-helgen

Treningene begynner til høsten, men allerede under Norsk Breeders Trophy i Arendal 17.-20. august vil prosjektgruppen invitere til et møte for alle som er interessert. Her vil de fortelle nærmere om opplegget.

-Under Breeders møtes mange, både de som driver det stort med unghest og den rytteren som har sin ene hest. Her er det allerede mange med unghester, derfor er det naturlig å legge dette møtet til NBT. Her vil vi fortelle om opplegget, og også om unghesttrappen i treningen, utviklingen av unghestene.

Kjersti poengterer at dette møtet er åpent for alle som på en eller annen måte har en unghest. – Det er like relevant om du har et føll, en åring, en 2-åring, en 3-åring eller en 6-åring. Målet er å få treningen i et system, dele den røde tråden og sikre god utdannelse og en fremtid i sporten.

Dag og tidspunkt for møtet i Arendal vil komme etter hvert!