Norsk Varmblod er i ferd med å utvikle «Ung i Norsk Varmblod» (UNV). Dette er kompetansehevende aktiviteter rundt emner som håndtering, bedømmelse, avlsteori og hestehold. Ung i NV har som mål å øke interessen og kunnskapen rundt mønstring av hest, bedømmelse av viktige egenskaper i hesteavlen og generell avlsteori for våre avlere.

Selv om konseptet heter «Ung i Norsk Varmblod» vil arrangementer være åpne for alle aldersgrupper og man må heller ikke ha en tilknytning til Norsk Varmblod for å delta. Det er derimot kun unge i alderen 15-25 som har mulighet til å delta på uttak til verdensmesterskapet for unge avlere.

UNV er vår nasjonale del av International Young Breeders (IYB) som ligger under World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH). Annethvert år, arrangeres The WBFSH International Young Breeders World championship. Dette er verdensmesterskap for unge avlere med flere ulike disipliner: eksteriørbedømmelse, teori (avl, fôring, helse m.m.), bedømmelse av sportsegenskaper (løshopping og gangarter) og mønstring av hest. Det konkurreres i to aldersgrupper, 15-19 år og 20-25 år.

Hensikten med IYB og UNV er å …

  • Samle unge avlere for å konkurrere og bli kjent med avlsinteresserte fra ulike avlsorganisasjoner, land og språk
  • Øke kompetansen hos unge avlere innen disipliner relevant for avl og presentasjon av hest
  • Arrangere verdensmesterskapet for unge avlere

Neste verdensmesterskap går av stabelen i på Stutteri Ask i Danmark, helgen 4. – 6. juli 2024. Norsk Varmblod har et mål om å kunne sende et lag i en av aldersklassene til mesterskapet allerede i vår.

Vi jobber med å lage opplegg for fysiske samlinger og nettbasert teori parallelt med at vi ruller ut satsningen. Det betyr at ikke alle moduler er klare ennå, men veien blir til mens vi går. Målet på sikt er aktiviteter i alle regioner som kan lede opp til uttakshelger før mesterskapene annethvert år.

Om fagpersonene

Vi er så heldige å ha fått med oss Patrick Hester (Patrick Hester Equestrian) på laget. Han er opprinnelig fra Irland, har en bachelor i hestevitenskap fra universitetet i Ulster og har etablert seg på Toten med sin norske kone. Patrick har selv deltatt i IYB-mesterskapet både som deltaker og lagleder og har uvurderlig erfaring med IYB i tillegg til sin kompetanse på hest og trening generelt.

Anniken Jegersberg ved Stall Jegersberg i Moss står sammen med Patrick for den praktiske gjennomføringen av kurshelgene våren 2024. Informasjon om helgene publiseres fortløpende på våre nettsider.

Vi kommer til å bruke erfaringen fra helgene på Stall Jegersberg til å utarbeide kursmoduler og planer for utrulling av UNV i alle regioner. I tillegg er vi i dialog med videregående skoler om et pilotprosjekt. rettet mot skoler med hestefaglinjer, og vi er i dialog med universiteter om mulighet for samarbeid.

Hvis du synes det høres spennende ut med UNV, men bor langt unna Moss, ta gjerne kontakt med oss på [email protected]. Jo flere som tar kontakt og melder interesse i et område, jo større er sjansen for at vi starter utrullingen til større deler av landet akkurat der du bor!

Følg med på nettsiden vår for info om nettsamlinger med teori som er aktuell for UNV. Vi anbefaler alle medlemmer å følge webinarene våre da mye av det som tas opp der er relevant for avlsarbeidet vårt.