Det nærmer seg høstens unghesttester i Norsk Varmblod, vi har to typer unghesttester; treårstest og fireårstest, og hensikten med begge er å vurdere hestens potensiale i sport eller avl som dressur- eller spranghest. Unghesttestene gir en god pekepinn på hvordan du ligger an i utdannelsen av hesten din, og som regel gir testryttere og dommere gode råd på veien i den videre utdannelsen. Både treårstesten og fireårstesten er åpne for ridehester fra alle godkjente avlsforbund samt fullblod, og både hingster, hopper og vallaker er velkomne.

lyk_chill

Ekras Chilli Vanilli

De beste unghestene på de regionale unghesttestene kvalifiserer til Elitefinalen som arrangeres under vårens hingstekåring. Hopper som oppnår 1. premie kvalifiserer i tillegg til høstens Eliteskue.

Resultater fra unghesttestene gir verdifull informasjon også om foreldre og slektninger, og er et viktig informasjonsverktøy i arbeidet med å utarbeide indekser i Norsk Varmblod. Resultater fra unghesttester er også tellende ved en eventuell utnevnelse av mor eller far som Elitehoppe eller Elitehingst, og fungerer også som en første kartlegging av unge hester som kan være aktuelle for Unghest-VM på sikt. Sist, men ikke minst, unghesttester er godkjent som stambokførende bedømmelse for hopper.

Felles for begge tester

Felles for begge testene er at hestene går gjennom en veldig enkel helsesjekk hos utstillingsveterinær, hvor hesten mønstres og palperes for å sikre at det er haltfri og i form til å starte. I tillegg så måles mankehøyde, brystomfang og pipeomkrets.

Region_3_2014_Lars Schonhowd_Maria Henriksson

Foto: Lars Schonhowd

Deretter skal alle hester gjennom en eksteriørbedømmelse. Hesten stilles opp for dommerne, den beskrives på et lineært skjema, og får i tillegg en kortfattet kommentar og poeng for eksteriøre egenskaper. Under eksteriørbedømmelsen skal hesten mønstres på rett linje i skritt og trav etter anvisning fra dommerne, og slippes løs for å vise trav og galopp. Det kan lønne seg å ha hesten løs på ridebane/ridehus et par ganger før den kommer på test slik at den er vant til det.

Treårstest

IMG_8670Treåringene løshoppes umiddelbart etter eksteriørbedømmelsen for å bedømme hestens sprangegenskaper, løshoppingen er en del av testen og obligatorisk. Det er en fordel for hesten at den har løshoppet før slik at den er litt forberedt på hva dette innebærer. I bruksprøvereglementet vårt finnes en skisse over avstander som benyttes på våre tester.

Treåringene skal vise en rideprøve med egen rytter (vi har ikke testrytter på treåringer på unghesttest), under rideprøven skal hesten vise alle tre gangarter på begge hender. Det er ikke krav til at treåringene skal gå i samling eller i form, men de bør ha en stabil kontakt på bittet, og kunne fatte galopp på begge hender. Treåringer skal alltid gå rideprøve i par slik at de ikke må være alene inne i ridehuset. Dommerne gir muntlig beskjed om hvilke gangerter de ønsker å se, når de ønsker bytte av hånd etc., de gir også beskjed når de har sett nok og da skritter du rundt til du blir bedt om å forlate arenaen.

Fireårstest

Bruksprøvene for fireåringene er litt ulike avhengig av hvor gammel hesten er, og om den er meldt som sprang- eller dressurhest.

De fire år gamle dressurhestene skal gjennom en løshoppingsprøve på lik linje med treåringene, denne gjøres i fobindelse med eksteriørbedømmelsen.

IMG_8136Under rideprøven vises først dressurhesten under egen rytter i alle tre gangarter før testrytter tar over hesten. Hestens gangarter bedømmes under både egen og testrytter, og tellene poeng er det beste poenget hesten oppnår under testen uavhengig av om det vises under egen- eller testrytter.

Rideprøven for spranghester foregår på omtrent samme måte som rideprøven for dressurhester, men disse skal først hoppes av egenrytter før testrytter tar over. Hvis egenrytter er usikker i sprangsituasjonen så bør dette kommuniseres til dommerne slik at hesten får en best mulig prøve (testrytter ta over tidligere). Spranghestens gangarter bedømmes under sprangprøven hvor dommerne bedømmer skritt, trav, galopp og ridbarhet på bakken.