Fra Hestesport.no

Tidligere har vi hatt en periode med spesifikke regler for 4- og 5-årige unghester. Disse ble opphevet i 2020. Nå har en ny klasse kommet, blant annet av hensynet til unghestene. I KR II § 261 har det kommet et punkt 7 som heter «Utdanningsklasse». Dette er et tilbud som gis med den hensikt at hester skal kunne gjennomføre en klasse under konkurranseforhold rett og slett bare for å sanke erfaring, uten at det skal være noe press om prestasjon slik det ellers er i en ordinær klasse.

Denne klassen er ikke aldersrelatert. Den er selvsagt særskilt beregnet på unghester, men også eldre hester får med denne klassen en mulighet til å være med for å få erfaring.

Dette er «Utdanningsklasse»
Utdanningsklasser kan arrangeres på alle stevnenivåer opp til og med 1,25 m (LA+5 cm) og skal være et tilbud ved alle stevner, i alle klasser.
Man melder seg på i den klassen man ønsker/er kvalifisert til, og oppgir at man ønsker å ri den som en utdanningsklasse fremfor en ordinær klasse ved å krysse av for «utdannningsklasse» i påmeldingen.

Rent praktisk arrangeres utdanningsklassen rett i etterkant av den ordinære klassen. Det kan derfor i løpet av en stevnedag arrangeres mange utdanningsklasser.

Denne ordningen innebærer blant annet at man unngår «oppsamlingsklasser» der ryttere med unghester deltar samtidig som uerfarne, unge ryttere over lave hinder.

Ponni skal gå i ponniklasse med mindre det velges å ri hesteklasse.

Alle regler i konkurransereglementet, herunder reglene om ponni/ponnirytter, rytters alder og kvalifisering til nivå, gjelder selvsagt fullt ut også i utdanningsklasser.

Utdanningsklasser virker kvalifiserende, jfr. kvalifiseringsreglene i KR.

Ekvipasjene skal igjennom den samme banen som i den ordinære klassen. Rytterne skal derfor også gå banen sammen med øvrige startende i forkant av klassen.

Bedømmingen av en utdanningsklasse er som en Clear Round. Andre ulydighet gir 8 feilpoeng, tredje ulydighet gir eliminering.

Rir man i en utdanningsklasse, har man muligheten til å starte to ganger. Hvis man ønsker å sikre seg den muligheten til to runder, gjør man det ved å angi det i påmeldingen.

Det gjelder en fast pris for å starte en utdanningsklasse, det koster kroner 125. Ønsker man muligheten for å starte to ganger i samme utdanningsklasse, koster det 250 kroner.

Ettersom en utdanningsklasse bedømmes som en «clear round», skjer det heller ingen rangering. Dette innebærer at slike klasser også er en mulighet for unge ryttere under 11, som ifølge barneidrettsbestemmelsene ikke kan delta i konkurranser der utøverne rangeres. De øvrige reglene om barneidrett må selvsagt følges også selv om man deltar i en utdanningsklasse. Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb. Fra det året barnet fyller ni, kan det delta i regionale konkurranser og idrettsarrangement.

Et velkomment tilbud
-Utdanningsklasse er et veldig velkomment tilbud, sier landslagsleder i sprang, Mikael Kolind. – Især det at man har mulighet til å ri en unghest gjennom samme bane to ganger er fint. Det er også bra at tilbudet ikke bare gjelder de yngste unghestene. Dette klassetilbudet er også fint for eldre hester med liten erfaring, og ikke minst er klassetilbudet veldig fint for ferske ryttere. Å få prøve seg en gang nummer to på banen er noe de fleste opplever som positivt. Da rir man gjerne med litt lavere skuldre og sjansen for at man sitter igjen med en god følelse etter klassen øker – det gir et godt grunnlag for å kjenne på mestringsfølelsen.