Det ble en digital bedømmelse av hestene på Fræna i år. Dommer Guri Haarr fikk sett mange fine føll, unghester og hopper den 3. september, og flere fikk billett til Eliteskuet i oktober.

Føll


Hingsteføll sprang

Dialicious by KFarstad

Diaron OLD x Favorit Ask 
Eier og oppdretter: Kathrine Wik-Farstad

Høystilt, edelt og noe kortbygd hingsteføll. God skulder. Velformet kryss. Gode lår og underlår. Føre bein. Veivinnende skritt. Taktfast og lett trav. Taktfast, lett galopp, men noe spent. For dagen overbygd og bærer preg av sterk vekst.

Helhetskarakter: 7,5

El Zelenskyj

Nimmerdor I x Quite Easy
Eier og oppdretter: Nora Helene Hauge

Harmonisk hingsteføll av god type. Velformet kryss. Gode lår og underlår. Føre bein. Taktfaste gangarter.

Helhetskarakter: 8

Kvalifisert til Eliteskuet

Kissimme by KFarstad

Kentucky van’t Ruytershof x Diarado
Eier og oppdretter: Kathrine Wik-Farstad

Velutviklet og langlagt hingsteføll av god type. Jevn kropp. Steil skulder. Lang manke. Noe kort kryss. Gode lår og underlår. Føre bein. Ganske ledig skritt. Taktfast og lett trav. Velbalansert, taktfast og ganske veivinnende galopp.

Helhetskarakter: 8

Kvalifisert til Eliteskuet

Unique Emerald CM

Emerald’s Boy Ask Z x Toulouse
Eier og oppdretter: Camilla Emilie Monsholm

Høystilt edelt hingsteføll av ganske god type. Passe lang hals. Steil skulder. God bakpart. Føre bein. Taktfast skritt og trav. Taktfast, veivinnende og velbalansert galopp. I mellomfase/ vekst.

Helhetskarakter: 7,5


Hoppeføll sprang

Nimba

Nimmerdor I x Kermo’s White Talisman
Eier og oppdretter: Astrid Kvammen

Hoppeføll av ganske god type. Litt lite feminin. Passe lang hals, noe rett. Velformet kryss. Gode lår og underlår. Føre bein, uttået h.f. Taktfast kort skritt. Lett trav. Lett og taktfast galopp, men kort.

Helhetskarakter: 7,5

Lerkeslettens Miss Cooper

Cooper van de Heffinck x Tobajo Picez
Eier og oppdretter: Ann Helen Dalheim Lie

Langlagt hoppeføll av god type. Jevn og god kropp. Føre velstilte bein. Taktfast skritt og trav. Spent i galopp.

Helhetskarakter: 8

Kvalifisert til Eliteskuet


Hoppeføll gangarter

Serenade by KFarstad

Secret x Sterntanzer
Eier og oppdretter: Kathrine Wik-Farstad

Oppsynt, harmonisk hoppeføll av god type. Pent hode. Jevn og god kropp med god muskelsetting. Uttået begge fram, ellers føre bein. Taktfast og ledig skritt. Taktfast og ledig trav og galopp i oppoverbakke.

Helhetskarakter: 8

Kvalifisert til Eliteskuet

Silhouette Pari by KFarstad

Blue Hors Spectrum x Blue Hors Don Romantic
Eier og oppdretter: Kathrine Wik-Farstad

Stort velutviklet hoppeføll av god type. God kropp og god muskelsetting. Føre bein. Taktfast skritt. Taktfast og ganske ledig trav. Veivinnende og taktfast galopp med god innundergripen.

Helhetskarakter: 8

Kvalifisert til Eliteskuet


Hingsteføll gangarter

Montycelli

Blue Hors Monte Carlo TC x Bocelli
Eier og oppdretter: Renate Bugge

Høystilt og edelt hingsteføll av god type. Velansatt rett hals, passe lang. God skulder. Lang manke. Velformet kryss. Gode lår og underlår. Føre velstilte bein. Veivinnende skritt. Taktfast trav med god bæring. God velbalansert galopp. I vekst.

Helhetskarakter: 8

Kvalifisert til Eliteskuet


2-åringer

2-årshopper gangarter

Quareina by KFarstad

Quaterhit x Glamourdale
Eier og oppdretter: Kathrine Wik-Farstad

Unghoppe av ganske god type. God frampart. Velformet kryss, men foreløpig noe kort. Uttået h.f., ellers føre bein. Trang beinføring i skritt, bedre i trav. Taktfast skritt, men noe kort og hastig. Taktfast og ledig trav. Taktfast og velbalansert galopp, men noe kort.

Helhetskarakter: 7,5

Sunlights Aria

Sunlights Aria

Aros x Cicero van T&L
Oppdretter: Stine Frengen Drabløs
Eier: Mia Kristine Kleiven

Høystilt unghoppe. Foreløpig smal. Passe lang hals. Noe steil skulder. Godt markert manke. Velformet kryss. Gode lår. Lange underlår. Føre bein. Trang beinføring. Taktfast skritt, men kort. Taktfast ganske ledig trav. Noe kort galopp, men taktfast.

7 – 7 – 8 – 7 – 7,5 – 7 –

Helhetskarakter: 7


Eldre hopper

Eldre hopper

La Premiere (SWB) f. 2003

Quite Easy x Swift
Eier: Anette Torkilsrud

Harmonisk hopp av god sprangmodell. Pent hode. Passe lang hals. Steil skulder. God manke. God dybde. Velformet kryss. Gode lår og underlår. Flate fremknær. Noe umarkerte ledd. Taktfast, ganske ledig skritt. Taktfast trav. Taktfast galopp, men noe kort.

Helhetskarakter: 7,5
Sportsresultat: 8,3
Totalindeks: 7,98

Elle Engerupgaards Ditrisha (DWB) f. 2011

Diarado x Coronado I
Eier: Bente M. Schøyen, Truls Schøyen

Hoppe av god type. Pent hode. Passe lang hals. Steil skulder. Godt markert manke. God dybde i kroppen. Kort, men velformet kryss. Gode lår og underlår. Fransk foran. Korrekt beinføring, men noe trang. Taktfast, ganske ledig skritt. Taktfast trav. Velbalansert galopp, kvikk bak.

Helhetskarakter: 8
Sportsresultat: 8,25
Totalindeks: 8,15
Premiegrad: 1

Christianslund Pari Dot (DWB) f. 2010

Blue Hors Don Romantic x Blue Hors Hertug

 

Hoppe av god type med gode rammer. Velformet og velansatt hals. Steil skulder. Godt markert manke. God dybde og bredde. Velformet kryss. Gode lår og undrlår. Flate framknær. Svakt inntået b.f. Tørre bein bak. Svakt padlende frambeinsføring. Taktfast skritt, men noe kort og nølende. Taktfast trav med god bakbeinsaksjon. Taktfast, men noe markbundet galopp.

Helhetskarakter: 7,5
Sportsresultat: 7,66
Totalindeks: 7,596
Premiegrad: 2

Lady Bertilla KK (DWB) f. 2012

Toulouse x Indorado
Eier: Vibeke Grønvold

Storrammet, langlagt hoppe av ganske god type. Passe lang hals. Steil skulder. Velmarkert manke. God dybde. Stram lend. Kun middels langt kryss. Gode lår og underlår. Flate framknær. Fransk. Steile koder foran. Rake bakbein. Trang beinføring. Taktfast skritt. Taktfast trav og galopp, men spent i skulder.

Helhetskarakter: 7,5
Premiegrad: 3

Lerkeslettens Lucky Light (NWB) f. 2018

Tobajo Picez x Lucky Light
Oppdretter og eier: Ann Helen Dalheim Lie

Langlagt hoppe av ganske god type. Tungt hode. Middels lang hals. Steil skulder. Lang lend. Middels langt kryss. Snaue lår, lange underlår. Kniper litt under framknærne, ellers velstilte bein. Taktfast og ledig skritt. Taktfast trav. Taktfast galopp, markbundet.

Helhetskarakter: 7,5
Premiegrad: 3

SD Golden Wira (NWB) f. 2016

Goldfever II x As Di Villagana
Oppdretter og eier: Stall Sundedalen

Sterkbygd hoppe av ganske god type. Middels lang hals. Steil skulder. Noe umarkert manke. God dybde og bredde. Velformet kryss. Gode lår og underlår. Aksebrudd h.f., ellers føre bein. Taktfast og ganske ledig skritt og trav. Taktfast galopp, men markbundet.

Helhetskarakter: 7,5
Premiegrad: 3

4-årstest

MH Storholmens Valiant (NWB) f. 2018 – vallak

Trollspeilets Ares x Royal Olymp
Oppdretter og eier: Monica Aasen Havnes

God type. Velansatt hals. God skulder og manke. Kun middels langt kryss, velformet. Gode lår og underlår. Føre bein. Trang, men korrekt foran i skritt, bedre i trav. Ganske ledig skritt. Ledig trav. Taktfast galopp, noe på forparten.

8 – 8 – 8 – 8 – 7,5 – 8 – 7,5

Ganske ledig skritt. Taktfast trav, ganske ledig. Taktfast galopp. Ikke helt fremme til kontakten.

Helhetskarakter: 8
Gangartsindeks: 7,4
Totalindeks: 7,64


Norddal

Dommer var Line Molversmyr.

Hingsteføll gangarter

CL Apollo

Aros x Painters Row
Oppdretter og eier: Camilla Therese Tafjord

Oppsynt hingsteføll av god type. Pent hode. Noe kort hals. God skulder. God overlinje. Velformet kryss. Gode lår og underlår. Fransk beinstilling fram. Energisk skritt, men blir noe kort. Taktfast, energisk trav med god bruk av ledd. Velbalansert galopp, men på forparten.

Helhetskarakter: 7,5

Hoppeføll gangarter

CL Babette

Revolution x Earl
Oppdretter og eier: Camilla Therese Tafjord

Smalbygd hoppeføll av ganske god type. Rett, smalt ansatt hals. Noe steil skulder. God manke. Velformet kryss. Lange underlår. Marktrang. Ustabile haser. Ledig skritt. Taktfast, veivinnende trav. Veivinnende galopp, ønsker mer innundergripen.

Helhetskarakter: 7,5

CL Duchesse

Secret x Danny De Vito
Oppdretter og eier: Camilla Therese Tafjord

Hoppeføll av god type. Velformet og velansatt hals. Jevn god kroppsbygning. Føre bein. Taktfast skritt, men litt kort. Taktfast trav, god bruk av ledd. Taktfast galopp med god bæring.

Helhetskarakter: 8

Kvalifisert til Eliteskuet

CL Roxanne

Blue Hors Kingston x Romanov
Oppdretter og eier: Camilla Therese Tafjord

Hoppeføll av god type. Pent hode. Velformet og velansatt hals. God skulder og manke. God overlinje. Velformet kryss. Gode lår og underlår. Føre bein. Taktfast, ledig skritt. Taktfast trav.Velbalansert galopp med godt register.

Helhetskarakter: 8,5

Kvalifisert til Eliteskuet

CL Vidia

Blue Hors Spectrum x Negro
Oppdretter og eier: Camilla Therese Tafjord

Hoppeføll av ganske god type. Noe smalt ansatt rett hals. Steil skulder. God manke. Lang lend. Velformet kryss. Tåvid b.f., ellers gode ledd og vinkler. Ganske ledig skritt. Taktfast trav, ønsker noe mer innundergripen. Velbalansert galopp, noe på forparten.

Helhetskarakter: 7,5

2-årshingst gangarter

CL Sir Valentino

Springbank II VH x Romanov
Oppdretter og eier: Camilla Therese Tafjord

Unghingst av god type. Velformet og velansatt hals. God skulder og manke. God overlinje. Velformet kryss. Gode lår underlår. Rettstilte bein. Taktfast ganske ledig skritt. Ledig og avspent trav Velbalansert og smidig galopp. Regulerbar.

Helhetskarakter: 8