Dommer Magne Lilleeng tok turen til vår nordligste region for å bedømme føll, unghester og hopper den 20. – 21. august.

Tekst: Magne Lilleeng

En spennende rundtur i Troms. Ikke mange individer, men kvaliteten er det definitivt ikke noe å si på! Banene på utstillingsplassene var godt preparert, og været viste seg fra «god-sida», bedømminga gikk greit, sjøl om det var noe kjøreavstand i mellom stedene.

Det ble vist fram fem føll, alle med god til meget god type. Alle hadde også meget gode bein, godt markerte ledd og gode vinkler, og korrekt beinføring. Noen av føllene var litt preget av vekst og var for dagen overbygd. Dette preget også bevegelsene i trav og galopp på noen, men sånn er med føllene;- de vokser «litt her og litt der», og det kan vi ikke legge for stor vekt på. Av de fem framviste føllene fikk fire 8 eller høyere i helhet, og følgelig invitasjon til Eliteskuet.

Hvis ett føll skal nevnes spesialt, så er det hingsteføllet Bon Apart, far: Bon Coeur, morfar: Ampere. Eier og oppdretter er Hege Jorun Hasvold. Dette er meget godt føll, med flott type, godt kjønnspreg, en meget harmonisk kroppsbygning, korrekt beinstilling og beinføring og meget gode bevegelser i alle tre gangarter. Det blir spennende å se hvordan denne utvikler seg! Bon Apart fikk 9 for type og 8,5 for alle andre moment.

Alle de andre føllene var også gode individer;- fire godt presenterte hoppeføll. RGS Bliss etter Bonjour, morfar Finckenstein, eier/oppdretter RGS Horses v/ Silje F Kristiansen fikk 8 i helhet eksteriør. RGS My Stefania etter My Vitality, morfar Fiorano, samme eier/oppdretter som Bliss, fikk 8,5 i helhet. W.I. Vitessa Rose etter Vidar, morfar Dancier, eier/oppdretter Renate Williamsen, fikk også 8 i helhet. Nordic Light Sweet Emmy etter Giga Star de Tiji, morfar Chambertin, eier/oppdretter Mairin Elise Norheim, fikk 7,5 i helhet.

Det skulle vært vist tre voksne hopper, men ei hoppe skadet seg dagen før utstillinga, så dermed ble det bare to hopper til bedømmelse. Begge hoppene var av god kvalitet, med godt eksteriør og funksjonelle bevegelser. Litt mer å «plukke på» når det gjaldt bein og bevegelsenes korrekthet i forhold til føllene, men ingen «graverende» funn.

Dorina, 5 år gammel hoppe etter Dancier med Rotspon som morfar fikk 8 både for type, kropp, galopp og helhet;- dermed 2. premie. Eier er Renate Williamsen. Glory Days etter Tobajo Picez med morfar Quito de Baussy, eier Veronica Isaksen fikk 7,5 i helhet for eksteriøret og dermed en 3. premie. Hvis disse hoppene seinere får sportsresultater å vise til, eller avlegger en god bruksprøve, kan premiegraden eventuelt høynes.

Føll


Hingsteføll gangart

Bon Apart

Bon Coeur x Ampere
Eier og oppdretter: Hege J. Hasvold

Høystilt, harmonisk, uttrykksfullt hingsteføll. Godt kjønnspreg. Pent hode, velansatt hals, god skulder og manke. God overlinje, velformet kryss. Godt markerte ledd, gode vinkler. Taktfast skritt. Taktfast, ledig trav. Veivinnende, velbalansert galopp.

9 – 8,5 – 8,5 – 8,5 – 8,5 – 8,5

Helhetskarakter: 8,5

Kvalifisert til Eliteskuet


Hoppeføll gangart

RGS Bliss

Bonjour x Finckenstein
Eier og oppdretter: RGS Horses v/ Silje F. Kristiansen

Middels stort, edel hoppeføll, god type. Godt uttrykk, feminin. Pent hode, velansatt, middels lang hals. God skulder og manke. God overlinje, velformet, middels langt kryss. For dagen noe overbygd. Gode ledd og vinkler. Litt spede piper. Korrekt beinføring. Ledig, godt skritt med godt overtramp. Taktfast, elastisk trav, ønsker noe mer skulderfrihet. Velbalansert galopp, noe på forparten, energisk.

8,5 – 8,5 – 8 – 8 – 7,5 – 8

Helhetskarakter: 8

Kvalifisert til Eliteskuet

RGS My Stefania

My vitality x Fiorano
Eier og oppdretter: RGS Horses v/ Silje F. Kristiansen

Passe stort, høystilt hoppeføll, meget god type. Pent hode, velansatt hals, god skulder og manke, god overlinje. Velformet kryss. Gode ledd og vinkler. Korrekt beinføring. Ledig, godt skritt. Taktfast trav med god bæring. Velbalansert veivinnende galopp. Ønsker mer skulderfrihet i trav og galopp.

8,5 – 8,5 – 8,5 – 8,5 – 8 – 8

Helhetskarakter: 8,5

Kvalifisert til Eliteskuet

W.I. Vitessa Rose

W.I. Vitessa Rose

Vidar x Dancier
Eier og oppdretter: Renate Williamsen

Middels stort hoppeføll, godt uttrykk, god type, vakkert hode. Velansatt, middels lang hals. God skulder. Velformet kryss. Godt markerte ledd. Trang, men ellers korrekt beinføring. Ganske ledig skritt, litt lite energisk. Lett og taktfast trav, men litt kort. Ledig og veivinnende galopp, litt på forparten.

8 – 8 – 7,5 – 7,5 – 7,5 – 8

Helhetskarakter: 8

Kvalifisert til Eliteskuet


Hoppeføll sprang

Nordic Light Sweet Emmy

Giga Star de Tiji x Chambertin
Eier og oppdretter: Mairin Elise Norheim

Middels stort hoppeføll av ganske god type, mangler litt kjønnspreg. Pent hode, snaut middels lang velansatt hals. God skulder og manke. God overlinje, velformet kryss. Litt uttået venstre fram. Gode ledd og vinkler. Noe skøytende forbeinsføring.

7,5 – 8 – 7,5 – 8 – 7 – 7,5

Helhetskarakter: 7,5


Eldre hopper

Dorina (HANN)

Dancier x Rotspon
Eier: Renate Williamsen

Middels stor hoppe av god type, godt uttrykk, godt kjønnspreg. Pent hode, middels lang hals, god skulder og manke, lang lend, upara framhøver, ellers gode ledd og vinkler. Gode bevegelser, særlig galopp. Ganske ledig skritt. Veivinnende, takfast trav, men ønsker mer smidighet. Velbalansert, veivinnende galopp.

Helhetskarakter: 8

Glory Days (SWB)

Tobajo Picez x Quito de Baussy
Eier: Veronica Isaksen

Passe stor, litt mektig hoppe. God type, velansatt, middels lang hals. Kort nakke. Litt umarkert manke, god overlinje. Velformoet kryss. Kniper under framkne, lave drakter. Lave drakter bakbein, ellers gode ledd og vinkler. Stort, ledig skritt. Taktfast trav, ganske ledig. Velbalansert, veivinnende galopp med god innundergripen.

Helhetskarakter: 7,5