7_utsti_2014_4Region Midt-Norge ønsker velkommen til stor utstilling 5.-6. september på Skjetlein Landbruksskole, Leinstrand (like utenfor Trondheim). Utstilling for føll, unghest, og hester med og uten bruksprøve, typegodkjenning, 3- og 4-årstest, samt uoffisiell utstilling alle raser.

Dommere er Guri Haarr og Magne Lilleeng.

Testrytter: Silje Bjørnvik