Dommer Magne Lilleeng tok turen til Stjørdal for å dømme føll, unghester og hopper den 29. august 2021. 

– En flott dag i Stjørdal med mange gode hester som ble vist fram. Særlig føllene var av veldig god kvalitet, og fem av seks føll fikk 8 eller høyere som helhetskarakter for eksteriør. Noen av føllene var litt overbygd for dagen og dette gjenspeilet seg noe i bevegelsene, men likevel flere med meget god galopp. Alle hestene ble presentert på en god måte. Av de voksne hestene var det 4-årsvallaken Elviras Troublemaker som utmerket seg med meget god gangartsprøve under rytter.


Hoppeføll sprang

MS Vitani

Cassado Ask x Winningmood vd Arenberg
Eier og oppdretter: Maren Stubsjøen

Passe stort hoppeføll av god type. Pent hode. Velansatt og velformet hals. God skulder og manke. God overlinje. Velformet kryss. Gode ledd og vinkler. Noe skøytende frambeinsføring. Energisk skritt, tidvis litt ujevn. Lett og energisk trav, noe kort. Veivinnende galopp med god bæring, noe ubalansert.

Helhetskarakter: 8
Kvalifisert til Eliteskuet


Hingsteføll sprang

Wild Child B

F Rockwilder D’ Grandin Z x Volstrups Casillas
Eier og oppdretter: Heidi Lien Bjerkan

Passe stort edelt hingsteføll. Pent hode. Litt tynn hals. God skulder og manke. God overlinje. Velformet kryss. Gode ledd og vinkler. Litt spede piper. Vridning i høyre has, ellers ganske korrekt.

Ganske ledig skritt og trav, men for dagen ujevn bak. Energisk og veivinnende galopp.

Helhetskarakter: 7,5

LG High Five Cornetto

Cornettino Ask x Careme
Eier og oppdretter: Lene Nystrøm Gjævran

Passe stort føll med godt hingstepreg. Pent hode. Velformet litt bredt ansatt hals. God skulder. Lang manke. Velformet kryss. Godt markerte ledd. Gode vinkler. Korrekt beinføring. Taktfast og ledig skritt. Lett og energisk trav. Veivinnende og energisk galopp, noe ubalansert.

Helhetskarakter: 8
Kvalifisert til Eliteskuet

Langklopps Cold As Ice

Crack x Livello
Eier og oppdretter: Ida M. og Siw Øie

Passe stort føll av god type. For dagen overbygd. Pent hode. Velformet hals. God skulder. Lang lend. Velformet kryss. Gode ledd og vinkler. Ganske korrekt beinføring.

Ledig og veivinnende skritt, tidvis passaktig. Taktfast, men kort trav. Velbalansert og veivinnende galopp.

Helhetskarakter: 8
Kvalifisert til Eliteskuet

Einmo’s Cortino

F Rockwilder d’Grandin Z x Cuper
Eier og oppdretter: Mildred Einmo

Stort hingsteføll av god type. Pent hode. Kort nakke. Noe kraftig hals. God skulder og manke. God overlinje. Velformet, noe hellende kryss. Gode ledd og vinkler. Noe ustabile haser, ellers korrekt beinføring.

Taktfast og lett trav, men noe kort. Meget god galopp.

Helhetskarakter: 8
Kvalifisert til Eliteskuet


Hingsteføll gangarter

Libs Pikasio

Tobajo Picez x Myrstads Armani
Eier og oppdretter: Hilde Borg Gjertsen

Middels stort hingsteføll av meget god type. Pent hode. Velansatt og velformet hals. God skulder. Lang manke. God overlinje. Noe lang lend. Velformet kryss. Gode ledd og vinkler. Korrekt beinføring.

Ledig, meget godt skritt. Taktfast og ledig trav. Veivinnende og velbalansert galopp, for dagen noe på forparten.

Helhetskarakter: 8,5
Kvalifisert til Eliteskuet


2-årshopper sprang

MS Sarabi

Action Man Ask x Winningmood vd Arenberg
Eier og oppdretter: Maren Stubsjøen

Passe stor hoppe av meget god type. Pent hode. Middels lang, velansatt hals. God skulder og manke. Noe lang lend. Velformet kryss. Gode lår og underlår. Svakt sabelbeint, ellers gode ledd og vinkler.

Trang frambeinsføring i skritt og trav. Ledig skritt, men tidvis ujevn bak. Lett og energisk trav, men noe kort. Velbalansert galopp med god innundergripen.

Helhetskarakter: 8
Kvalifisert til Eliteskuet


Eldre hopper

Camry, SWB f. 2006

Cuper x Quite Easy
Eier: Mildred Einmo

Snaut middels stor hoppe av ganske god type. Pent hode. Litt grov overgang hode/ hals. Middels langt noe bredt ansatt hals. Steil skulder. God manke. Lang lend, velformet kryss. Gode ledd og vinkler. Stort overbein venstre kode fram. Ganske korrekt beinføring.

Ledig og godt skritt. Taktfast trav, ganske ledig men noe på forparten. Velbalansert galopp, god bak. Noe på forparten.

Helhetskarakter: 7,5
Premiegrad: 3

Complete (II), DWB f. 2009

Volstrups Casillas x Carano
Eier: Heidi Lien Bjerkan og Jan Åge Setseng

Passe stor mektig hoppe av ganske god type. Middels lang noe bredt ansatt hals. God skulder og manke. Lang lend. Velformet, middels langt kryss. Tåvid h.f. Rette haser.

Taktfast ganske ledig skritt. Taktfast trav. Veivinnende og velbalansert galopp, noe tung. God bak.

Helhetskarakter: 7,5
Premiegrad: 3

Damina A.T.S, DWB f. 2016

Antobello x Damsey
Oppdretter: Fam. Fam Svensson/ Eier: Lone Røttereng Pedersen

Passe stor mektig hoppe av ganske god type. Pent hode. Middels lang noe bredt ansatt hals. God skulder og manke. God overlinje. Langt, velformet kryss. Gode lår og underlår. Svakt sabelbeint. Spede piper for. Gode ledd og vinkler bak.

Trang beinføring fram i skritt og trav. Ganske ledig skritt. Taktfast trav, noe uenergisk. Veivinnende galopp, men noe flat og ubalansert.

Helhetskarakter: 7
Totalindeks: 7
Premiegrad: 2

Livella, HOLST f. 2015

Livello x Lord Z
Eier: Ida Marie og Siw Øie

Middels stor hoppe av god type. Pent hode. Middels lang velansatt hals. Steil skulder. Godt markert manke. Lang lend. Velformet kryss. Gode lår og underlår. Litt inntået begge frambein. Taktfast skritt, litt spent. Veivinnende men flat trav. Velbalansert og veivinnende galopp.

Helhetskarakter: 8
Premiegrad: 2

Fiore d’Oro, NV f. 2012

Careme x Aram
Oppdretter: Stall Oro v/Hege Skram Enholm
Eier: Lene Nystrøm Gjævran, Jan Olav Gjævran

Middels stor hoppe av god type. Pent hode. Velansatt, velformet hals. Høy manke, litt steil skulder. Noe lang lend. Middels langt noe hellende kryss. Gode lår og underlår. Gode ledd og vinkler. Noe skøytende frambeinsbevegelse.

Taktfast ganske ledig skritt. Taktfast og energisk trav, noe kort. Energisk og veivinnende galopp.

Helhetskarakter: 8
Premiegrad: 2

Quite Irish

Eier: Svein Puntervold

Passe stor mektig hoppe. Ønsker noe mer kjønnspreg. Velansatt middels lang hals. Steil skulder. God manke. God overlinje. Velformet kryss. Gode lår og underlår. Parallellforskyvning h.f. Aksebrudd h.f. kode. Trang beinføring foran i skritt, bedre i trav. Taktfast skritt, stram overlinje. Taktfast trav, stram overlinje. Velbalansert og veivinnende galopp, men tung.

Typegodkjent

Irlandés Irresistible WBSH, 2017

Irlandës Cazador x Quite Easy
Oppdretter: Marita Christin Moen
Eier: Steinar Gjetø

Passe stor hoppe av ganske god type. Pent hode. Kort nakke. Velansatt men tynn hals. Fremskutt skulder. God manke. Noe lang lend. Velformet kryss. Parallellforskyvning begge fram. Brede piper foran. Trang beinføring fram i skritt, retter seg i trav. Taktfast ledig skritt. Veivinnende trav men slipper ryggen. Veivinnende galopp, på framparten.

Typegodkjent

Elviras Troublemaker, NV f. 2017

Akribori x Ragazzo
Oppdretter: Stall Elvira SA
Eier: Kristine Victoria Johansen

Passe stor vallak av god type. Middels lang litt lavt ansatt hals. Steil skulder. God manke. Noe lang lend. Velformet kryss. Gode lår og underlår. Jevnt gode ledd og vinkler. Trang beinføring i skritt, bedre i trav. Ledig godt skritt. Taktfast ledig trav, litt lite energisk Veivinnende og velbalansert galopp.

Helhetskarakter: 8
Totalindeks: 8,24
Kvalitetsklasse: I