Velkommen til utstilling og unghesttest hos Grenland Ryttersportsklubb på Vallermyrene lørdag 29. og søndag 30. september. 

Vi i Norsk Varmblod region 4 gleder oss til å se deg på vårt arrangement på Vallemyrene!

Vallemyrene har adresse: Leirgata 12, 3946 Porsgrunn. Følg skilting på anlegget for parkering.

Utstillingsleder: Anne Sophie Smogeli mobil: 970 11 157

Dommere i helgen er:
Jens Søgård
Guri Haarr
Hans Vallemyr
Line Molværsmyr
Herman Van Broeck

Testryttere er:
Anniken Eide (dressur)
Pål Flam (sprang)

Det er påmeldt:
14 3-åringer til unghesttest
7 4-åringer til unghesttest
5 eldre hopper til bruksprøve
11 føll til utstilling
10 2-åringer til utstilling
7 hopper til utstilling
2 hopper til typegodkjenning

Tidsskjema: Se lenger ned på siden, både overordnet og detaljert. Endringer kan forekomme så følg med underveis i arrangementet. Detaljert skjema for dagen vil bli lagt ut og hengt opp på passende plasser.

Sekretariatet:
Sekretariatet er åpent fra klokken 18.00 på fredag og til en time etter utstillingens slutt.
Papirer skal vises i sekretariatet før hestene lastes av, sammen med evt utestående betaling.
Sekretariat: Guro Dragsund mobil: 915 88 326

Oppstalling:
Boksene er merket med navn – vennligst bruk boksene dere har blitt tildelt.
Boksene er i daglig bruk og skal rengjøres før avreise (ikke tømmes). Husk bøtter til vann.
Dere som kommer fredag – vennligst gi beskjed om når dere planlegger å komme.
Hvis spørsmål kontakt: Beate Kaasa Stensrud mobil: 413 03 409

Veterinærsjekk unghester og eldre hopper til bruksprøve:
Gjennomføres lørdag før hestene løsvises. Se detaljert tidsskjema for tidspunkt.

Måling eldre hopper:
Gjennomføres søndag før hestene vises. Info om hvor og når dette gjøres vil finnes i sekretariatet.