Hingstkåring / Norsk Hestesenter / Starum / Norsk Varmblod

Året er på hell og det har vært en aktiv sesong i Norsk Varmblod med mange utstillingsarenaer og viste hester.

Vår sesong starter alltid med hingstekåring og unghestfinaler i mars og avsluttes med Eliteskuet i oktober. Imellom disse datoene er det mye aktivitet rundt om i hele Norges land!

Det har vært avholdt 11 regionsutstillinger fordelt på til sammen 13 steder, samt en ren unghesttest. En utstilling var i samarbeid med Norsk Hestesenter.

Totalt er det vist 201 hester!

Våre norske dommere har vært i farta over hele landet og vi har hatt besøk av flere dommere fra Sverige. Hvor mange funksjonærer og frivillige som har vært i ilden har vi ikke tall på, men at det er mye engasjement både før, under og etter en utstilling er helt klart.

Stambokkontoret har også hatt mer enn nok å gjøre med å klargjøre kataloger og mye av det praktiske i forkant.

Eliteskuene ble avholdt siste helgen i september og det er gledelig å se et økende antall deltagere på disse. Hele 35 hester ble vist på Sportgården og 28 hester digitalt. Dette er en god oppgang mot henholdsvis 29 og 13 i 2022.

Så tusen takk for en god sesong!
Tusen takk til alle som stiller opp og gjør dette mulig!
Takk til dommerne våre!
Takk til alle stedene vi har fått lov til å være gjester!
Takk til samarbeidspartnere og sponsorer som støtter oss!

Gratulerer med flotte hester som er vist – vi gleder oss allerede til neste sesong og håper dere er med videre!

Hingstkåring / Norsk Hestesenter / Starum / Norsk Varmblod