Norsk Varmblod gikk over til digitalt medlemsblad i 2014, der enkelte av utgivelsene også har blitt trykket opp. Medlemsbladet er distribuert til medlemmer pr e-post og deretter lagt tilgjengelig på hjemmesiden. Styret ser behovet for en ny vurdering av om medlemsblad fortsatt er en egnet kommunikasjonsform.

Nyhetsformidling og informasjonsbehovet er i stadig endring, og det er naturlig å diskutere om NV kan benytte ressursene bedre på andre løsninger.

Vi ønsker å kartlegge medlemmenes synspunkt slik at vi har best mulig bakgrunn for å diskutere saken på Årsmøtet. Vi håper derfor at du vil delta i vår spørreundersøkelse! Det tar kun et par minutter. Takk for hjelpen!