Sørg for å bruke riktig postadresse

Vi oppfordrer alle til å sjekke at de bruker riktig postadresse når de sender oss dokumenter i posten. Dessverre opplever vi stadig at det kommer post til gammel adresse, noe som både medfører unødvendige kostnader for foreningen og forsinker prosessene for både avsender og mottaker. Sjekk en ekstra gang at det er denne adressen du sender til.

Tusen takk ♥