Innkalling til årsmøtet 2015 har tidligere vært sendt ut til alle medlemmer på e-post, nå finner dere også innkallingen her sammen med foreningens Årsmelding 2014, innkomne saker og valgkomiteens innstilling.

Velkommen til alle utsendinger på Lefdals Rideskole fredag 10. april klokken 19.00.

Årsmelding 2014
Innkalling Årsmøte 2015

Valgkomiteens innstilling 2015

Vedlegg, innkomne saker:

6.1 Økonomisk støtte til regionene
6.2 Terminliste og datoer
6.3 Retningslinjer for regionspesifikke sponsor
6.4 Innføring av ungdomsmedlemsskap

ill_monstring_skritt