Den 1. juni 2017 ble den reviderte hestepassforskriften vedtatt. Mattilsynet har nå lagt ut en veileder for forskriftene på Mattilsynets nettsider. Denne er rettet mot hesteeiere og har til hensikt å gjøre bestemmelsene lettere tilgjengelig. Veilederen kan finnes her.

 

Fremgangsmåte for registrering via Norsk Varmblod.