Styret avholdt møte på Skype sist søndag og fattet følgende beslutning om at Sentralt Årsmøte avholdes 29. april ved bruk av Teams.

Styret valgte denne modellen i en ekstraordinær situasjon med bakgrunn i Covid-19.

Ulike løsninger ble diskutert, og man ble enige om at selv om dette ikke er en optimal løsning er det enda mer uheldig å skulle utsette Årsmøtet på ubestemt tid. Da vil mange viktige arbeidsprosesser bli satt på vent og med en svært usikker tidsfaktor mener vi at dette er en akseptabel løsning utifra de rådene forhold. Det jobbes med en tilrettelegging for et slikt møte og det vil komme nærmere info.

Utgangspunktet blir som nedfelt i lovene at møtet er åpent for alle medlemmer, men stemmeberettigede velges på de lokale årsmøtene. Øvrige frister til forslag blir i henhold til vedtekter.

Forslag til kandidater rettes til valgkomité ved leder Katrine Brødreskift [email protected], eller Guro Dragsund [email protected]