Velkommen til sentralt årsmøte i Norsk Varmblod


Møtedato er satt til torsdag 30. mars kl. 19.00 på Teams.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være sentralstyret i hende senest 13. mars. Bruk vedlagte mal.

Årsmøtepapirer vil bli lagt ut for medlemmene 20. mars. 

Den enkelte region har tre årsmøteutsendinger: 0 – 40 medlemmer. Deretter 1 årsmøteutsending for hvert påbegynte 20. medlem. 

Velkommen til årsmøte!


  • Teams: Link er sendt til alle medlemmer. Har du ikke fått? Ta kontakt med oss på [email protected].