Har du en hoppe du har lyst til å vise i år? Det er flere måter man kan vise hoppa på, man kan velge å kun få eksteriørbedømmelse eller med bruksprøve. Hun kan også vises sammen med føllet.

Har den ikke godkjent avstamning i henhold til Norsk Varmblods registreringsregler, kan den vises for typegodkjenning. 

– Kjersti Abelsen viste sin hoppe, Sunds Land Joleen  i fjor – vi er nok mange som kjenner oss igjen i hennes beskrivelse!
Dommer Henriette Brekke forteller oss hva dommere ser etter når de bedømmer en hoppe.

Du finner mer info her: 

P.g.a. koronasituasjonen har vi avventet litt med å publisere terminlisten for 2020, men den er på vei og vil publiseres snart!

Utstilling på Stall Reinåmoen, Nordland høsten 2019

For meg var det første gang på hesteutstilling med egen hest, høsten 2019. Stall Reinåmoen, i Korgen, i Nordland, arrangerte hesteutstilling, og Norsk Varmblod var også representert med flere hester. 

Hoppa mi, Sunds Land Joleen, ble påmeldt, og jeg gleda meg i mange måneder, helt fram til siste uka, da var magen i opprør, og nervøsiteten tok helt over. Selv har jeg tidligere bare hatt diverse kaldblodshester, aldri ridehest, så alt dette styret kom som ei bombe. 

Hesten måtte jo selvsagt vaskes og skrubbes. Manen måtte klippes, de tre hårstråene nederst på koden måtte klippes, under haka og ved ørene. Det  skal visstnok ikke være slik på ridehestene ? 

Flettene skulle selvfølgelig være prikken over i-en. Her måtte det hentes inn ekstra kompetanse, så det skulle bli rett! Heldigvis har jeg en god venn som hadde mer peiling enn meg. 

Min flotte flettevenn skulle stille sin dølahingst, så vi dro sammen, like nervøse og like stressa for om hesten var ren nok, grima bra nok, hodelaget pussa nok, og hesten grei nok. Tenk å bli så bekymra for dette vi helt frivillig hadde meldt oss på …

Jeg personlig er skikkelig god på krisemaksimering, så hadde sett for meg alle mulige skrekkscenarioer – beinbrudd, hjertesvikt, slitte gjerder, store kutt osv… 

Så når dagen gikk helt uten noen slike hendelser, var jeg svært positivt overasket. 

Fine Joleen viste seg fra sin aller beste side, viste seg skikkelig fram på løsmønstringa, og gjorde matmor stolt.

Joleen fylte 10 år på selveste 17. mai. Hun er ei bestemt dame, som er litt for tykk og veldig glad i mat. Vi har hatt henne snart i 2 år, å hun er hele familiens kjæledegge. Hun er ikke utdannet i henhold til alder, dette skal vi selvsagt gjøre noe med, men enda er det vektnedgang som er viktigst. Og utstillinga var vi mest med på for å bli en erfaring rikere. 

Positive tilbakemeldinger fra dommerne var stas, men for meg kommer det langt ned på lista over hva som er viktig. Vi har en trivelig, fornuftig og folkekjær hest. Og det er mye viktigere for meg enn noe resultat! 

– Kjersti Abelsen

Hva ser vi etter hos hoppene?

Når en hoppe vises på utstilling i Norsk Varmblod vurderer dommerne hoppas eksteriør. Da ser dommerne på hoppas:

– Type (størrelse, kroppsform, mankehøyde, pipeomfang og brystomfang)
– Kropp (hode, hals, skulder, manke, overlinje, kryss og lår)
– Bein, beinstilling og korrektheten i bevegelsene
– Skritt
– Trav
– Galopp
– Helhetsinntrykk

Dommerne bruker både et lineærskjema og en eksteriørprotokoll. I lineærskjemaet registreres mange ulike egenskaper, for eksempel i hvilken grad hoppa er edel eller grov, har rett eller hvelvet hals, myke eller steile koder, kort eller veivinnende skritt etc. I lineærskjemaet gjør vi ingen vurdering av
hva som er bra eller dårlig, men vi tar med oss observasjonene når vi i eksteriørprotokollen beskriver hoppa og gir henne karakterer. Det er ikke opp til dommerne å bestemme hva som er bra og hva som er dårlig, det er det Avlsplanen i Norsk Varmblod som styrer. For eksempel kan dommeren personlig foretrekke store, grove hester. I Avlsplanen står det imidlertid at Norsk Varmblod skal være edle hester og mankehøyden bør være mellom 163 og 173 cm. En grov hoppe på 178 cm i mankehøyde vil derfor få en lav karakter på type, selv om dommeren synes hoppa er veldig flott.

Hoppa blir vurdert enten som dressurhest eller som spranghest. Lineærskjemaet vil se likt ut, uansett hva hoppa vises som, men karakterene vil variere. Det er fordi en dressurhest trenger andre eksteriørmessige egenskaper enn en spranghest. For eksempel er en hvelvet hals viktigere på en
dressurhest enn på en spranghest. På samme måte som skritt og trav er viktige for dressurhesten, mens de er av liten betydning for spranghesten. Samtidig er det en del egenskaper man ønsker i begge disipliner. For eksempel ønsker man at både dressur- og spranghesten har et velformet, muskuløst kryss og velbalansert galopp med stor elastisitet.

Et korrekt eksteriør sannsynliggjør at hoppa er holdbar og har en god funksjon. På den annen side er det en rekke eksempler på hopper som bruker kroppen sin veldig godt, selv om eksteriøret ikke er optimalt. Tilsvarende er det hopper som har et utmerket eksteriør, men som ikke likevel ikke har
noen god funksjon. Med tanke på avl, ønsker vi at hoppa både har korrekt eksteriør og god funksjon. For eksempel kan en hoppe med store eksteriørmessige avvik, ha en svært god arbeidsvilje og dermed likevel være en flott sportshest. Dersom hoppa avles på, risikerer man imidlertid at
avkommene tar med seg det svake eksteriøret, men ikke arbeidsmoralen. Uansett er det hoppas egenskaper som sportshest som er aller viktigst. Når hoppa blir premiert vil derfor eksteriøret telle 40 %, og sportsresultater/bruksprøveresultater telle 60 %. Hopper uten bruksprøve eller
sportsresultater trekkes i premiegraden, og en hoppe som ikke har vist bruksegenskaper kan ikke bli førstepremiert i Norsk Varmblod.

Hoppas hold og kondisjon vil ofte påvirke hvordan hun fremstår og dermed hvilke karakterer hun får. Dommerne skal dømme det de ser, og ikke slik de tror hoppa er fra naturens side. Derfor kan hopper i knapt hold bli trukket for svak overlinje, mens overvektige hopper fremstår tyngre og mer lavstilte.
Motsatt vil godt trente hopper i bra hold få bedre karakterer. Har du en hoppe som du kanskje vil avle på i fremtiden, så oppfordrer jeg deg derfor til å vise den nå, selv om du ikke har tenkt til å avle på den med det aller første. En annen fordel ved å vise hoppe før den avles på, er at man får tilbakemelding på hoppas styrker og svakheter. Det kan være godt å ta med seg når man senere skal velge hingst.

Eksteriørbeskrivelsen i gjeldende Avlsplan:

Type: Norsk Varmblod er edel, høystilt, korrekt og storlinjet. De ulike deler som hals, bryst, skulder, rygg og lår er velmarkerte, store og muskuløse. Den er velproporsjonert og har et utpreget feminint, eller maskulint uttrykk. Hesten bør være mellom 163 til 173 cm i mankehøyde målt med stang hos voksne hester (8 år og eldre).

Hode, hals, kropp: Uttrykksfullt, tørt og edelt hode, med store øyne og godt kjønnspreg. God overgang mellom hode og hals. Halsen er lang og vel ansatt, med en svak hvelving. Hesten har godt salleie slik at rytteren kan påvirke hesten på rett måte. Manken er særdeles viktig, den skal være velmarkert og lang. Skulderen er lang og skrå. Ryggen er sterk og av middels lengde. Lenden er middels lang, bred og muskuløs. Brystet er middels dypt og bredt, med en oval ribbenshvelving som muliggjør en optimal sjenkelplassering. Krysset ønskes langt, bredt og muskuløst, med moderat helling. Dette fordi vinkelen mellom lårbein og hoftebein er særlig viktig for bruken, da påskyv og bakbeinsaktivitet er avhengig av at hesten kan “sette seg». Denne egenskapen er svært viktig både for en sprang- og dressurhest. Lårene ønskes dype og muskuløse, med gode underlår.

Bein, beinstilling, høver og korrekthet i bevegelsene: Sterke, tørre og velstilte bein, med passende vinkler i has og koder, velmarkerte ledd med jevne overganger, korte og flate piper samt middellange koder. Velformede høver med god hornkvalitet. Størrelsen på ledd og høver skal stå i forhold til resten av dyret. Hesten skal ha så korrekte bevegelser som mulig, bena skal føres frem på en rett linje, sett både forfra og bakfra.

Skritt: Rent, taktmessig og fremadgripende. Avspent, ledig og gjennom hele kroppen, med god kne- og haseaksjon.

Trav: Taktmessig, ledig, velbalansert og veivinnende, med god skulderfrihet og kne- og haseaksjon.

Galopp: Ren, taktmessig og fremadgripende med god bæring, balanse og elastisitet.

– Dommer Henriette Brekke