Hopper med ukjent, mangelfull eller ikke godkjent avstamming må være typegodkjent på offisiell utstilling i henhold til gjeldende avlsplan for at avkom skal kunne registreres som Norsk Varmblod. Far til avkom etter typegodkjent hoppe må være kåret i Norsk Varmblod eller i avlsforbund godkjent av Norsk Varmblod det året hingsten benyttes for at avkom skal kunne registreres.

Typegodkjenning skjer på bakgrunn av individkontroll, eksteriørbedømmelse (rasebedømmelse) og prestasjonsbedømmelse i form av bruksprøve eller sportsresultater.

Krav til godkjent bedømmelse (Typegodkjenning) tilsvarer 2.premie. Hoppen må ha gjennomført bruksprøve i minst en av disiplinene med rideprøve, eller ha dokumenterte resultater fra sporten, og hoppen må tilhøre kvalitetsklasse II.

Typegodkjenning kan tidligst skje som treåring. Hoppene vil ikke bli fullverdig stambokført, men registreres i et forregister, F1. Hesten kan ikke tildeles sløyfe eller møte til Eliteskuet, men avkom kan delta i Norsk Breeders Trophy og Unghest-VM.

registreringsnivNV