Martine Hveem Ekeberg var til stede på premieoverrekkelsen på vegne av elitehoppen Bim Ess, som eies av Maren Moshølen. Martine har fått to avkom etter hoppen, bl.a. Black Diamond på bildet, som ble utnevnt til Årets sprangbetonte 2-årshoppe på Eliteskuet.

Den andre nyutnevnte elitehoppen, Celine, ble importert til Norge i 2007 av RGS Horses v/ Silje Kristiansen. Silje var tilstede på Eliteskuet og mottok heder og ære på vegne av den flotte hoppen.

Under årets Eliteskue på Linnesvollen 13. oktober ble det utnevnt to nye elitehopper i Norsk Varmblod.

Dette er hopper som gjennom sine avkom har bidratt til å styrke kvaliteten på norsk avl, og det er med stor glede vi har gitt utmerkelsen til to nye dette året.

Du finner en oversikt over alle elitehoppene her, i tillegg kan du lese om hva som kreves for å oppnå denne statusen.

Bim Ess

Celine