Hopper kan tildeles betegnelsen «Elitehoppe» på bakgrunn av avkoms utstillings- og konkurranseresultater.

En Elitehoppe skal være stambokført i Norsk Varmblods Avlsstambok og dermed ha en godkjent avstamning i henhold til Norsk Varmblods registreringsregler. Elitehopper skal minst ha 3 avkom med minst 2 ulike fedre. Avkommene må være registrerte, og utstillings-/sportsresultater fra inn- og utland må være innrapportert med dokumentasjon, eller linket til registeret/stamboka gjennom registreringsnummer. En elitehoppe må oppnå minst 10 avkomspoeng basert på avkomsresultater og elitehopper må ha minimum tre poenggivende avkom, der hvert avkom kan representere maks fem poeng. Ytterligere detaljer og retningslinjer for beregning av avkomspoeng for elitehopper finner du i avlsplanen

Hoppeeierne/oppdretterne må selv søke om status som elitehoppe for sin hoppe, vedlagt dokumentasjon på avkommenes resultater. Søknadsfrist for utnevnelse som elitehoppe er 1.august hvert år, og gjøres ved å sende inn søknadsskjema for Elitehoppestatus (word-fil som lastes ned).