Hingstkåring / Norsk Hestesenter / Starum / Norsk Varmblod

Norsk Varmblod ønsker velkommen til hingstekåring og unghestfinaler 2024 på Norsk Hestesenter 14-17. mars.

Kåringsnemda for 2024 består av Guri Haarr og Magne Lilleeng. Konsulenter og testryttere er Helena Torstensson og Tanja Rusovic.

Påmelding

Ordinær påmeldingsfrist er 16. februar.Påmelding gjøres via LetsReg. Ved påmelding betales depositum på kr. 500,00. Depositum blir ikke returnert om hingsten trekkes. Resterende påmeldingsavgift faktureres med forfall 1. mars.

Priser

  • Førstegangsvisning kr. 7100,00 (inkl. depositum)
  • Andregangsvisning kr. 6100,00 (inkl. depositum)

Hingster til kåring har obligatorisk oppstalling. Oppstalling er inkludert i kåringsavgiften f.o.m. kåringens første dag (torsdag 14. mars). Tidligere ankomst betales direkte til Norsk Hestesenter.

Obligatorisk forhåndsundersøkelse

Hingster til kåring skal gjennom obligatorisk forhåndsundersøkelse med røntgen. Bilder må være Norsk Varmblod i hende senest 1. mars. Bilder skal være i DICOM-format og sendes som nedlastbar link til [email protected] og med vedlagt følgeskjema. Det er hingsteeiers ansvar at bildene er sendt inn i rett tid og av tilstrekkelig kvalitet for vurdering. Alle bilder skal være tydelig merket.

Hingster til 2. gangsvisning trenger ikke sende inn nye bilder.

Endoskopi

Endoskopi kan gjøres som del av forhåndsundersøkelse. Attest fra veterinær og film skal sendes [email protected]/ 91795510 senest 1. mars. For hingster der attest og film ikke er mottatt vil endoskopi utføres under helseundersøkelsen på kåringen.

Foreløpig program

Torsdag 14. mars

– Mønstring på fast bunn
– Veterinærundersøkelse 

Fredag 15. mars

– Eksteriørbedømmelse
– Løsvisning
– Løshopping
– Rideprøver med egenrytter

Lørdag 16. mars

– Rideprøver med testrytter
– Unghestfinaler, 1. avdeling

Søndag 17. mars

– Gjenstående bruksprøver
– Unghestfinaler, 2. avdeling
– Mønstring på ring av hingster
– Premiering

Dokumenter

Sosialt samvær

Det vil arrangeres sosialt samvær med middag lørdag kveld på Norsk Hestesenter. Påmelding kommer i LetsReg.

Overnatting

På grunn av begrenset kapasitet for overnatting på Norsk Hestesenter anbefales overnatting i Gjøvik-regionen (ca 20 minutter fra Norsk Hestesenter).

Rank Unik / Unghestfinale / Hingstekåring 2023 / Norsk Varmblod

Unghestfinaler

Unghestfinalene avvikles som en del av hingstekåringen. Finalene er åpne for hester som har kvalifisert seg via de regionale unghesttestene og hingstekåringen foregående år, samt hopper kvalifisert i 2022 som hadde føll i 2023.

Unghestfinaler er kun rideprøve, spranghestene hopper bane som skissert i utstillingsreglementet. Hestene ris første dag av egenrytter – de fem beste går videre til finale dag to hvor de ris av egenrytter og testrytter. Se foreløpig program under kåringsinfo.

Testrytter for gangartshestene er Tanja Rusovic (DK), mens testrytter for spranghestene er Helena Torstensson (SV).

Påmelding

Påmeldingsfrist er 14. februar. Påmelding via LetsReg.

Priser

Unghestfinalen koster kr. 750,- Oppstalling kommer i tillegg, kr 400 pr. døgn. Påmelding via LetsReg.

3-åringer

Sprang Gangarter
Elviras Covid Stallbuas Superman
Stall KH’s Exodus Soros Darwin
Challenger Equilux Z Skjæløys Juliet
ML Faith Rocketman
Magic Kriola D ML Faith
Val El Coolio Mon Cadeau
Pontiac O Elviras Bravissimo
CM Circle of Life Stutteri B’s Something Beautiful
JJ King Kiekebo RGS Escalade
Hooked on Fame Rochelle
Firenze HD

4-åringer

Sprang Gangarter
ACK’s Obama Mauruds Touch Me Not
Lerkeslettens Lucky Light Dille So Fabulous
Elviras Aladdin JN’s Just In Time
Rank Unik
GK Total Eclipse
RGS Remake Rapuntzel

Er ikke din hest på listen – ta kontakt.

Sosialt samvær

Det vil arrangeres sosialt samvær med middag lørdag kveld på Norsk Hestesenter. Påmelding kommer i LetsReg.

Overnatting

På grunn av begrenset kapasitet for overnatting på Norsk Hestesenter anbefales overnatting i Gjøvik-regionen (ca 20 minutter fra Norsk Hestesenter).

Kontakt

Spørsmål rettes til Live og Marianne på [email protected]