Generelt utstillingsreglement (2024)

  • Generelt utstillingsreglement
  • Reglement for eksteriørvisning
  • Reglement for bruksprøver

Oppdatert 04.02.2024:
1.7 Disiplinære forhold
4.4 Løshopping av 2-årige spranghester