Unghest -VM er et avlschampionat for 5, 6 og 7 år gamle hester – en konkurranse stambøker i mellom – der hester som oppfyller de generelle krav kan søke om deltagelse. WBFSH arrangerer “World Breeding Championships for Young Horses” (Unghest-VM) i de internasjonale grenene sprang, dressur og feltritt hvert år i samarbeid med FEI.

Det kan søkes Wild Card for hester fra de nasjonale stambøkene som trenes i utlandet/ ris av utenlandsk rytter.

Det er nå fastsatt kriterier for deltakelse i årets Unghest-VM i dressur, som avvikles i Ermelo, Nederland 2-5. August 2018.

Krav til uttak unghest VM Dressur 2018
Generelle krav til uttak unghest VM 2018

Ønsker du å bli vurdert er frist for å melde interesse 13. Mai til  [email protected] med kopi til  [email protected] og [email protected]. Meldt interesse etter fristen kan vurderes dersom det er praktisk mulig i forhold til uttaksprosessen. 

Alle interesserte må sende med informasjon om hesten og vedlegge resultater som er oppnådd.
  • Kvalifiseringskrav:
    5-6 årige hester forventes å ha oppnådd minimum 80 % (8,0) på ett kvalifiseringsstevne i Norge eller i utlandet i sin respektive FEI klasse for aldersgruppen gjennom sesongen.
  • 7 års hester forventes å ha oppnådd minimum 75% på ett kvalifiseringsstevne i Norge eller utlandet i sin respektive FEI klasse for aldersgruppen gjennom sesongen.

Det forventes at aktuelle ekvipasjer har deltatt på ett av følgende observasjonsstevner:
L/E stevne Sørlandsparken Rideklubb 27-29. april 2018
L/ E stevne Tanum Rideklubb 19-21. mai 2018

  • Uttak:
    Alle aktuelle ekvipasjer skal delta på kvalifiseringsstevne 16. -17.juni på Kongsberg med Majorplassen Ryttersportsklubb som arrangør. I særskilte tilfeller kan det gjøres unntak fra dette kravet.
  • Ekvipasjene blir vurdert på bakgrunn av resultater i sesongen og uttaksstevnet.
  • Uttaket foretas av Mette Ono Njøten, Dag Smith-Meyer og Trond Asmyr.
  • Resultatet meddeles deltakerne i etterkant. Oppfylte stevneresultater er å anse som minimumskrav og uttak baseres på en helhetsvurdering.
Eks Ment II Be (Tobajo Picez/Bernstein) oppdretter Eva Kindahl har representert Norge i Unghest-VM både som fem- og seksårs med rytter Silje Bakken. Foto: Eva Kindahl

Eks Ment II Be (Tobajo Picez/Bernstein) oppdretter Eva Kindahl har representert Norge i Unghest-VM både som fem- og seksårs med rytter Silje Bakken. Foto: Eva Kindahl