Siri Furre / Webinar / Norsk VArmblod

Norsk Varmblod inviterer til webinar tirsdag 20. februar kl. 19.30.


Alle medlemmer vil få tilsendt link på e-post før klokken 16.00 samme dag. Husk å sjekke søppelposten. Ikke-medlemmer kan få tilgang til webinaret mot avgift, send en henvendelse til [email protected]


Første webinar tok for seg avlsmål og sport litt overordnet. I dette webinaret graver vi oss langt ned i genene og kommer innom tema som: Hva er egentlig en genetisk lidelse? Er det en sammenheng mellom sportsprestasjoner, avl på spesifikke egenskaper og ulike typer genetiske lidelser (eksempel WFFS, warmblood fragile foal syndrom)? Kan vi ta en gentest for alle sykdommer?

Siri Furre har doktorgrad i hesteavl fra NMBU og har vært engasjert i Norsk Varmblod i en årrekke, blant annet som leder av avlsutvalget og nå de siste par årene som medlem i hovedstyret. Hun har jobbet som seniorrådgiver ved Norsk Hestesenter, og som avls- og forskningssjef i TYR. Hun skrev mastergrad om kvalitetsbedømmelsen i Norsk Varmblod 1981-2006, og gjorde doktorgraden på beregning av internasjonale avlsverdier for ridehest med avls- og sportsdata fra de nordiske landene.

Dette er det andre av flere webinarer som tar for seg avlsteori og avl på hest i praksis koblet mot aktuelle og relevante tema. Webinarene er også nyttige å få med seg for de som er nysgjerrige på ung i Norsk Varmblod, og deltakelse i verdensmesterskapet for unge avlere.

Webinarene er lagt opp til å vare ca. én time, med ca. 40-45 minutter presentasjon og deretter spørsmål og diskusjon. Hvis du har tema du ønsker å vite mer om eller synes vi skal ta for oss, kan du ta kontakt på [email protected] eller komme med innspill i diskusjonsdelen av webinarene.

Disse samlingene er for alle medlemmer som ønsker å få mer kunnskap om avlsarbeidet på ridehest, og det kreves ingen forkunnskaper, kun interesse for hest og hesteavl!