Region Oslo/Akershus avholdt sitt årsmøte søndag 22. mars klokken 18:00 på Asak Hestesenter. Vi var en engasjert gjeng med store planer for økt aktivitet i regionen. Vi som var tilstede gikk gjennom den formelle sakslisten, protokoll kan leses her, før vi gikk over på en liten idémyldring rundt hva vi kan gjøre for å skape økt aktivitet i regionen. Dessverre hadde et par av de som var innstilt til verv i regionen meldt frafall, men det ble et godt og engasjert årsmøte. Det nye styret finner du både i protokollen fra årsmøtet, og i menyen til høyre.

Vi er en liten, men engasjert gjeng som nå tar fatt på arbeidet i regionen, og vi håper å få med oss enda flere, minst like engasjerte mennesker i løpet av sommeren. Hvis du har lyst til å bli kjent med oss, eller har innspill til hvordan vi kan bli bedre så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt på [email protected], eller på facebookgruppen vår.

På aktivitetsplanen, som legges ut så snart avtaler med aktører er spikret, står både faglig påfyll, ridetrening, sosialt samvær, utstillingsforberedelser og sist, men ikke minst regionens utstilling for føll, unghester og voksne hester helgen 22.-23. august. Datoen er det bare å holde av først som sist. Vi ønsker oss minst like mange deltagende hester som på fjorårets vellykkede arrangement på Ekra Gård (bildet).

Region 2 2015 Føll på utstilling Ekra