Hvis hesten har skiftet eier skal det sendes inn en bekreftelse på eierskifte til stambokkontoret. Dette kan være eierskiftedelen av eierbekreftelsen, eller en datert og signert kjøpekontrakt.

Agria best presenterte hest region 2 2015; Charming Girl II

Agria best presenterte hest Region 2 2015 – Charming Girl II