I henhold til §5 i Forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien skal hester som importeres registreres hos en godkjent passutsteder i mottakerlandet tilknyttet det nasjonale hesteregisteret.

Importregistrering i Norsk Varmblod gjøres ved å sende inn hestens pass og eierdokumentasjon (kjøpekontrakt el.) i original til Norsk Varmblod sitt stambokkontor for registrering.

  • Marthe Olsby og kwpn-vallaken Elano (Lexicon/Animo) Foto: Janne Slurafoss

    Marthe Olsby og kwpn-vallaken Elano (Lexicon/Animo)
    Foto: Janne Slurafoss