Registrering av- og passutstedelse til føll gjøres i henhold til EU-forordning 504/2008. I tillegg krever Norsk Varmblod DNA-analyse av føll for å kunne verifisere føllets avstamming.

Fremgangsmåte for registrering og passutstedelse til føll:

  1. Fyll ut registreringssøknad (under). Du vil deretter motta registreringspakke i posten.
  2. Signalementsskjema må fylles ut av veterinær, som også setter inn mikrochip og tar hårprøver av føllet og eventuelt mor. Dette returneres til stambokkontoret.
  3. Hesteeier er selv ansvarlig for innhenting og oversendelse av DNA-profil for hingst som ikke allerede er registrert i Norsk Varmblod sin database.
  4. Etter at DNA-verifisering er utført (ca 5 uker fra hårprøven er mottatt hos NV), vil registrert eier/ oppdretter motta faktura for passavgift. Passet blir utstedt og sendt så snart betaling er registrert.

Ta kontakt med stambokkontoret for passutstedelse til eldre hester.