Regionene i Norsk Varmblod arrangerer utstillinger for føll, toåringer og hopper på sensommeren/høsten, utstillinger for føll er tradisjonelt kalt føllskuer selv om de er en del av en større utstilling.

Norsk Varmblod ønsker at flest mulig viser føllene sine på utstilling fordi de bidrar med tidlig informasjon om hingsten og hoppens nedarvingsevne. Resultater fra føllskuer teller i tillegg for hingstens eller hoppens potensielle status som Elitehingst eller Elitehoppe.

Norsk Varmblod-føll med 8 eller bedre i helhet er kvalifisert til Eliteskuet for føll og unghester, uavhengig av plassering i de regionale uttagningene føllutstillingene og ofte er det andre vinnere av Eliteskuet enn de regionale arrangementene. Føll endrer seg ofte raskt og deres bedømmelse avhenger av om de er i vekst, og dagsform.

Planlegger du en tur til en føllutstilling? Her er noen tips på veien.

elite3