Avlsfaglig utvalg

Norsk Varmblod sitt avlsutvalg er et styreoppnevnt utvalg som befatter seg med områder som revidering av avlsplan, standardisering av bedømmelse av ridehester, utstillings- og bruksprøvereglementer, registrering av importhester og andre områder som krever avlsfaglige vurderinger.

I utvalget sitter:

  • Guri Haarr
  • Odd Vangen
  • Merethe Blikstad
  • Henriette Brekke (sekretær og kontaktperson)

Møtereferater (i tillegg til saker som behandles på møtene, behandles ulike saker fortløpende gjennom året)

3 2015 – Ås (Avlsplan, benbeskyttere, registreringssaker, rangering på unghesttest)
2 2015 – Tune (revidering av avlsplan, ikke eget referat)
1 2015 – Tønsberg (revidering av avlsplan, ikke eget referat)
4 2014 – Halden (avlsgodkjenning av hingster)
3 2014 – Drøbak (stambokføring og visning av hopper, importsædsøknad, langtidsplan )
2 2014 – Steinsholt (revidering avlsplan, klagesak fra kåring, dreiebok arrangementer)
1 2014 – Tønsberg (definisjon av hoppe med føll, lineær beskrivelse)

Veterinærfaglig utvalg

Utvalgets mandat er å gjennomgå eksisterende helseundersøkelser som inngår i dagens bedømninger og fremme forslag til nye helseprotokoller til bruk i avlsarbeidet.  I den sammenheng er det særlig undersøkelsene som inngår i kåringsforløpet for hingstene som er av stor betydning.

I utvalget sitter:

  • Per Martens (leder)
  • Bjørg Siri Svendsen
  • Lars Olaf Moen
  • Mette Hansson