Her finner dere rapporter, studentoppgaver og ulik statistikk om Norsk Varmblod og varmblods ridehest generelt. Norsk Varmblod har i perioden 2010 til 2015 vært bidragsyter til prosjektet «Nordic Interstallion» og populærvitenskapelige og andre artikler fra dette prosjektet finner dere også her.

Statistikk og sammenstillinger

Student-, master- og bacheloroppgaver

Nordic Interstallion

De siste 20 årene har 130 føll i snitt blitt registrert i Norsk Varmblod per år. Et foreløbig toppår var 2009, med litt over 200 registrerte føll, mens de siste årene har antall registrerte føll gått noe ned.

Registrerte føll Norsk Varmblod 1995-2014