Norsk Varmblod er en interesseorganisasjon for avl av norsk varmblodig ridehest som ble stiftet i 1908. I dag er foreningen organisert i fire regioner og et sentralstyre.

Norsk Varmblod er en landsomfattende forening registrert i Enhetsregisteret, og er organisert med årsmøte, sentralstyre og regioner med egne styrer. Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Mellom årsmøtene er det sentralstyret som er organisasjonens høyeste organ. Det er kun sentralstyret som kan forplikte foreningen utad. Regionene ledes av en regionsansvarlig og organiserer seg selv på grunnlag av aktivitet.

Norsk Varmblod er offisielt godkjent instans for Varmblods Ridehest og hester uten rasetilhørighet i Norge og eneste norske medlem av World Breeding Federation for Sporthorses (WBFSH).

Formål

Foreningens formål er å fremme avl av varmblodshester velegnet for ridning innen de tre olympiske disipliner sprang, dressur og feltritt, så vel til konkurranseridning som til allmenn ridesport.

Vi ønsker å nå hovedmålet ved å:

  • Arbeide for en funksjonsrettet, rasjonell og systematisk avl.
  • Formidle kunnskap om og stimulere interesse for avl og oppdrett av norsk varmblodig ridehest.
  • Arbeide for et lønnsomt ridehestoppdrett
  • Hjelpe til å oppdrette og å markedsføre norskfødt ridehest.
  • Arrangere utstillinger og kurs, videre samarbeide om slike tiltak.
  • Arbeide for å få aktive regioner i alle deler av landet.

Norsk Varmblod skal bidra til at all varmblodig ridehest som registreres i Norge fyller internasjonale krav angående godkjennelse av varmblodsavstamning. Registrering reguleres av Forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien, som er harmonisert med EU gjennom EØS-avtalen.